hren

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, objavio je poziv za predlaganje javnih potreba u područjima sporta za 2021. godinu

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u područjima sporta te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2021. godini.

Za javne potrebe u području sporta osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za sljedeće namjene:

  1. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Županiju,
  2. manifestacije od revijalnog i memorijalnog značaja,
  3. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta

Zainteresirane jedinice lokalne samouprave mogu poslati svoje prijedloge za sve tri namjene, a ostali zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge samo za namjenu pod rednim brojem tri, Splitsko-dalmatinskoj županiji na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
Domovinskog rata2/IV
21000 Split

Uz prijedloge programa predlagatelj dostavlja financijski plan, odnosno specifikaciju troškova potrebnih za izvršenje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima, dijelu sredstava koja planira osigurati iz vlastitih ili drugih izvora te o dijelu sredstava koje planiraju osigurati od Splitsko-dalmatinske županije. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij