senka bulic

Prema programu javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu, u proračunu za financiranje promicanja kulture planirano je ukupno 8.860.200,00 kuna.

Ovim programom stvaraju se uvjeti za ostvarivanje potreba u  muzejskoj, knjižničnoj, kazališnoj, glazbenoj i glazbeno-scenskoj, likovnoj likovne, filmskoj, knjižnoj i nakladničkoj, novim medijskim djelatnostima te redovnim djelatnostima ustanova kulture kojima je osnivač Grad Kaštela kao i redovnim djelatnostima udruga u kulturi i drugih organizacija koje su od interesa za Grad Kaštela.

Tako će se za projekte glazbene umjetnosti izdvojiti 350.000 kn, za kazališne i glazbeno-scenske projekte 400.000 kn, te za ostale projekte udruga 550.000 kn.

Za Kaštelansko kulturno ljeto predviđeno je 400.000 kn, Večeri dalmatinske pisme dobit će 350.000 kn, projekt legende o Miljenku i Dobrili 100.000 kn, a za adventska događanja predviđeno je 150.000 kn. Na projekt Kulturnog proljeća odlazi 40.000 kn, a za ostala kulturna događanja još 50.000 kn.

Kao i svake godine, većina sredstava odlazi ustanovama u kulturi i to 3.283.500 kn Muzeju grada Kaštela te 3.186.700 kn Gradskoj knjižnici Kaštela.

Raspodjela financijskih sredstava za pojedine programe i projekte udruga građana, organizacija i fizičkih osoba iz područja kulture, utvrdit će se posebnom odlukom, nakon zaključivanja javnog poziva za predlaganje projekata i programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela.

Na temelju odluke o raspodjeli financijskih sredstava i u skladu s proračunom Grada, sklopit će se ugovori s korisnicima financijskih sredstava o realizaciji programa i projekata.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno