mala

POČINJE KAMPANJA ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“ UČINI MALI KORAK VELIKIM
Svakog dana u Hrvatskoj i svijetu ugrožena su dječja prava. U odnosu na godinu ranije, 2021. imamo povećanje. Ured pravobraniteljice za djecu RH zaprimio je 269 prijava nasilnog i zanemarujućeg ponašanja prema djeci što je za 30 više nego u 2020. Nasilju i zanemarivanju bilo je izloženo ukupno 448 djece i 19 grupa djece. Na Panelu Zaklade “Hrvatska za djecu” u hotelu Westin predstavjeni su najnoviji podaci te kampanja koja će nas svakog dana podsjećati na dječja prava i nužnost njihove zaštite.

“Možemo reći da iako je na razini države prepoznata važnost sveobuhvatnog djelovanja na prevenciji nasilja i zanemarivanja djece u obitelji, nužno je kroz edukativne kampanje i preventivne aktivnosti i dalje osvještavati javnost o neprihvatljivosti nasilja te ohrabrivati prijavljivanje svakog nasilja, kao i sumnje da je dijete izloženo nasilju”– izjavila je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Zaklada „Hrvatska za djecu“ upravo iz tog razloga započinje kampanju „Učini mali korak velikim“ koja će trajati do kraja godine. Cilj kampanje je osvješćivanje javnosti na dječja prava koja su često ugrožena te mogućnosti koje kao društvo imamo za zaštitu prava djece. Neki od prvih ambasadora su Jadranka i Dragan Primorac, Zlatko Mateša, Danijela Martinović, Ljerka i Damir Eljuga, Sanja Putica,  Dubravko Šimenc te TV urednica Tončica Čeljsuka koje je moderirala Panel, koji je otvorio dramski prvak Joško Ševo citatima bezvremenskog Malog princa. Na Panelu je bila i zastupnica u Hrvatskom saboru Ljubica Lukačić.

01

"Svojim aktivnostima, programima i projektima Zaklada „Hrvatska za djecu“ nastoji sva prava djece obuhvaćena Konvencijom o pravima djeteta zaštititi i promovirati. Cilj kampanje je osvješćivanje javnosti o pravima djece i podsjećanje da svaki član društva, svaki profesor, nastavnik, roditelj, poglavari vjerskih zajednica, vlade, državni službenici, svi oko nas daju svoj doprinos promociji i zaštiti dječjih prava." – istaknula je upraviteljica Zaklade „Hrvatska za djecu“ Renata Gubić.

U 13 godina svog djelovanja, Zaklada je za potrebe djece u potrebi izdvojila 105 milijuna kuna i svojim programima obuhvatila više od 80 tisuća djece. Prvenstveno smo fokusirani na prava djece na odgovarajući životni standard, zdravstvenu pomoć i pravo na obrazovanje no nikako ne zanemarujemo njihova prava na kulturne aktivnosti, slobodu misli i izražavanja, na njihova zaštitna prava od svih oblika zlouporabe i zlostavljanja te prava na aktivno sudjelovanje u svom okruženju kako bi se dijete pripremilo za jednog aktivnog i funkcionalnog građanina u budućnosti.

„Vlada Republike Hrvatske provodi niz aktivnosti na području unaprjeđenja položaja i zaštite djece. Kroz strateške i zakonodavne aktivnosti  smanjuje se rizik od dječjeg siromaštva i osiguravaju sredstva za zadovoljavanje potreba djece te se unapređuje izvaninstitucionalna skrb za djecu. Skrb o djeci u fokusu je svih politika, a posebice djece koja su nekom obliku skrbi.  Tijekom 2021. godine u Republici Hrvatskoj zasnovano je 145 posvojenja, što je najveći broj do sada.“ – izjavila je Marija Barilić, ravnateljica za Uprave za obitelj i socijalnu politiku u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

02

Na panelu su sudjelovale i Đurđa Čačić – predstavnica podružnice Antun Gustav Matoš Dječjeg doma Zagreb, Marica Mirić – dopredsjednica hrvatskog Saveza za osobe s invaliditetom, Petrunjela Živković – samohrana majka petero djece. Lucija Rešetar – stipendistica Zaklade te državna prvakinja u sinkroniziranom klizanju koja je izjavila: „Stipendija Zaklade mi je zaista puno pomogla. Tako ne trebam mamu svaki dan tražiti džeparac što i mojim roditeljima puno znači. Aktivno se bavim sportom te kao velika ljubiteljica sportske obuće sada sm si mogla priuštiti jedne mao bolje tenisice što svakom sportašu, a i ostalim mladima mojih godina jako puno znači.“

Svjetski dan djeteta obilježava se svake godine 20. studenoga u spomen na dan kada je Opća skupština UN-a 1959.g. prihvatila Deklaraciju o pravima djeteta a trideset godina kasnije usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Države potpisnice, obvezale su se da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala prava djeca obuhvaćena Konvencijom. Na žalost, svjedoci smo kako uslijed velikog broja razloga, djeca ne ostvaruju sva svoja prava te djetinjstva mnogih nisu popraćena  optimalnim rastom i razvojem te pravednim i sretnim odrastanjem.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno