hren

OLAKŠANO PLAĆANJE
U rujnu ove godine u odnosu na rujan lani, broj poreznih dužnika s evidentiranim poreznim dugom povećao se za 4,44 posto, dok je njihovo ukupno dugovanje smanjeno za 6,47 posto, kažu u Poreznoj. U ukupnom dugovanju najveći udio ima porez na dodanu vrijednost te doprinosi za obvezna osiguranja

U kontekstu provedbe odredbi Općeg poreznog zakona koje reguliraju naplatu dospjelih poreznih obveza, u rujnu ove godine u usporedbi s rujnom 2019. broj poreznih dužnika s evidentiranim poreznim dugom povećao se za 4,44 posto, dok je njihovo ukupno dugovanje smanjeno za 6,47 posto, odgovor je Porezne uprave Ministarstva financija na naš upit o stanju poreznog duga. Pitali smo i kakva je situacija s firmama koje su imale odgodu plaćanja poreza i doprinosa, odnosno jesu li podmirene odgođene obveze, a vezano za kretanje poreznog duga, kakvo je, i kod poduzeća i kod građana.

U svom odgovoru Porezna uprava navodi da se porast broja poreznih dužnika bilježi među poduzetnicima (1 posto rast broja obrtnika, te 9 posto rast pravnih osoba), dok je broj građana poreznih dužnika u padu (smanjenje za 4 posto).

No, kako navode u Poreznoj, visina iznosa poreznog dugovanja je kod svih triju kategorija poreznih dužnika u padu – pravne osobe bilježe pad iznosa duga od 3 posto, obrtnici 5 posto, a građani 16 posto.

U ukupnom dugovanju poreznih obveznika najveći udio ima porez na dodanu vrijednost te doprinosi za obvezna osiguranja, otkrivaju u Poreznoj.

Podsjećaju ponovo da je radi nastupa posebnih okolnosti, uzrokovanih pandemijom virusa SARS-CoV-2, odnosno bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske donijela set mjera s ciljem pomoći prevladavanja poteškoća u poslovanju koje je poduzetnicima uzrokovala pandemija. Među njima su i mjere plaćanja poreza u uvjetima posebnih okolnosti.

Obročna otplata

Mjere su uvedene u dva kruga, odnosno kroz dvije dopune Općeg poreznog zakona, a mjere koje su se odnosile na mogućnost olakšanja plaćanja poreznih obveza uslijed nastupa posebnih okolnosti su mjera odgode plaćanja dospjelih poreznih obveza, mjera obročne otplate odgođenih poreznih obveza, mjera oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, mjera oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza i sklapanje upravnog ugovora u posebnim okolnostima.

Porezna uprava je, navode dalje, za 90.485 poreznih obveznika ukupno odgodila plaćanje 5,3 milijarde kuna dospjelih poreznih obveza i drugih javnih davanja za čije utvrđivanje i naplatu je nadležna.

– Sukladno odredbi članka 71.i. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, Porezna uprava je do sada učinjenim naknadnim provjerama ispunjenja uvjeta iz članka 71.d. Pravilnika za korištenjem Mjere odgode plaćanja dospjelih poreznih obveza utvrdila kako 12.386 poreznih obveznika ne zadovoljava uvjete iz naprijed navedenog članka te je istima navedena mjera ukinuta.

Trenutačno je Mjera odgode plaćanja dospjelih poreznih obveza odobrena za 78.099 poreznih obveznika u iznosu od ukupno 4,19 milijardi kuna, ističu u Poreznoj. Kažu i da je »poreznim obveznicima koji su udovoljili uvjetima za korištenjem mjere odgode plaćanja dospjelih poreznih obveza, a isti zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje lani imaju pad prihoda/primitaka najmanje 50 posto, čime ostvaruju pravo na primjenu mjere oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza, Porezna uprava izvršila djelomično ili u cijelosti otpis odgođenih obveza.

Otpis doprinosa

– Po osnovi mjere oslobođenja od podmirivanja obveza te po osnovi mjere oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, ukupno je otpisano 2,69 milijardi kuna, od čega se 1,83 milijarde kuna odnose na obveznike koji su koristili mjeru odgode plaćanja dospjelih poreznih obveza.

Preostalih 0,85 milijardi kuna se odnosi na otpis doprinosa po osnovi mjere oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće za one obveznike koji su koristili isključivo tu mjeru, ističu u Poreznoj upravi te dalje naglašavaju kako »nakon provedbe mjere oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza i mjere oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, preostale obveze za plaćanje poreznih obveznika koji su koristili mjeru odgode plaćanja dospjelih poreznih obveza te mjeru obročne otplate odgođenih poreznih obveza, iznose 2,36 milijardi kuna, od čega je do kraja rujna, u odnosu na dospjeli iznos za plaćanje, naplaćeno ukupno 86,37 posto, zaključuju u Poreznoj.

Izvor : Novilist.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij