hren

PRIJAVITE SVOJE PROGRAME
Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2016. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2016. godinu su javne potrebe u školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Kaštela su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Kaštela, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Na pozive se mogu javiti udruge, ustanove, trgovačka društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 16. listopad 2015. godine.

Poziv za društvene djelatnosti možete skinuti OVDJE

Prijavnicu za društvene djelatnosti možete skinuti OVDJE

Poziv za socijalnu skrb i i zdravstvenu zaštitu možete skinuti OVDJE

Prijavnicu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu možete skinuti OVDJE


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij