hren

RADNA ZONA IZA KOZJAKA
Nakon provedene zakonske procedure, kaštelanski vijećnici su većinom glasova usvojili Urbanistički plan uređenja radne zone Kaštel Lukšić – UPU 27, koji obuhvaća jedino kaštelansko područje sjeverno od auto ceste.

O detaljima i rješenjima UPU-a 27, vijećnike je izvijestio Mario Pezelj, predstavnik izrađivača plana, tvrtke Arheo iz Zagreba.

Radi se o zoni uglavnom poslovne namjene za različite djelatnosti koje su u skladu s činjenicom da se radi o dijelu eko područja te 4. zoni zaštite izvorišta rijeke Jadro, a koje bi bile smještene najvećim dijelom uz koridor auto ceste.

UPU 27 između ostalog donosi rješenja komunalne infrastrukture, poput vode, električne energije i odvoda fekalija, te rješenja cestovne infrastrukture. Njime su uređeni i uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti, uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti te uvjeti smještaja stambenih građevina.


Ivan Kovač

Povezanost ovog područja s infrastrukturom predviđena je preko čvora Vučevica i planirane županijske ceste prema Lećevici, koja ide sjeverno od područja obuhvaćenog planom.

Kovač: Predviđena lokacija tunela devastira prostor

Upravo spoj s infrastrukturom bio je tema pitanja o tunelu kroz Kozjak, kojeg je postavio vijećnik s Berketove liste, Ivan Kovač, ustvrdivši da se predviđenom lokacijom tunela dodatno devastira prostor, no kako mu je izrađivač plana odgovorio, radi se o projektu planiranom u prostornim planovima Županije i Grada Kaštela.

Kovač je također iznio primjedbu zbog čega se krenulo u izradu ovog UPU-a, što nosi značajne troškove, a još uvijek ima neriješenih planova unutar samog grada.

Zbog svojih primjedbi Kovač je glasao protiv usvajanja UPU- a 27.

Inače, kako je na raspravi ustvrdio Josip Berket, stvoreni su preduvjeti da se Grad Kaštela angažira prema državi, koja je vlasnik 90 posto zemljišta na tom području,  te da Grad zatraži vlasništvo zemljišta i sam razvija gospodarsku zonu.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij