hren

KONSTITUIRAN 6. SAZIV KAŠTELANSKOG GRADSKOG VIJEĆA
Vijećnik HDZ-a Denis Ivanović u naredne četiri godine predsjedavat će Gradskim vijećem Kaštela, a potpredsjednice su vijećnica s Nezavisne Berketove liste i bivša dogradonačelnica Marinka Parčina te HDZ-ova vijećnica Marija Juras, jednoglasno su odlučili novi članovi Gradskog vijeća, nakon što su položili svečanu prisegu.

Na konstituirajućoj sjednici ovog utorka „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću grada Kaštela obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta grada Kaštela, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i grada Kaštela“, prisegnulo je tako petnaest HDZ-ovih vijećnika  Denis Ivanović, Petar Mustapić, Tomislav Lovrić, Marija Juras, Jadranka Matok Bosančić, Sandra Zokić, Joško Botić, Joško Oštrić, Antonia Baturina, Banimir Matijaca, Antonija Teskera, Ante Botić, Mario Duvnjak te  Anđa Mihaljević i Boško Džolić, koji su u Vijeće ušli stranačkom odlukom umjesto gradonačelnika Ivana Udovičića i dogradonačelnika Milija Novaka.

Svečanu prisegu dali su i vijećnici s Berketove nezavisne liste Josip Berket, Marinka Parčina, Marinko Kovačev, Meri Škopljanac Gagić, Ivan Rančić, Kristina Konta i Ivan Kovač Matela te SDP-ovci Matko Kuzmanić, Filip Plećaš i Dražen Đaković.

Inače sjednicu je otvorila Marijana Piteša Goić iz Ureda državne uprave, te je vođenje sjednice predala najbolje rangiranoj vijećnici na listi koja je osvojila najviše mandata, Sandri Zokić, dok je novi predsjednik Denis Ivanović preuzeo vođenje sjednice nakon svog izbora.

- Obavezujem se da ću funkciju predsjednika Gradskog vijeća obavljati odgovorno i savjesno, a pozivam i vas kolege da sudjelujete u radu Gradskog vijeća. Još jednom se zahvaljujem i nadam se da ćemo surađivati u interesu naših građana – kratko je kazao Ivanović nakon preuzimanja funkcije.

Usaglašavanje oporbe?

Iako su odluke o predsjedniku i potpredsjednicima vijeća donesene jednoglasno, izbor Mandatne komisije te Odbora za izbor i imenovanja ipak nisu prošli bez manjih problema, pa je bilo vidljivo da kod određenih vijećnika „još nisu posloženi lončići“.

Naime nakon što su od strane predstavnice Ureda državne uprave predloženi kandidati za članove Mandatne komisije, dvoje HDZ-ovaca i jedan član oporbe, Matko Kuzmanić, Berketova vijećnica Meri Škopljanac Gagić predložila je da čla komisije bude Josip Berket, a umjesto glasanja, povukao se Matko Kuzmanić.

Tako su za članove Mandatne komisje izabrani Tomislav Lovrić (predsjednik), Joško Oštrić i Josip Berket.

Kod izbora članova Odbora za izbor i imenovanja predložena su trojica HDZ-ovaca, a Berketovi vijećnici predložili su i svoja dva člana. No, naknadno je utvrđeno nepoštivanje Poslovnika te je, u tom trenutku  predsjedavajuća Sandra Zokić iskoristila pravo predlaganja, te je umjesto Berketovog vijećnika Marinka Kovačeva predložila SDP-ovca Filipa Plećaša. Dvadeset i troje vijećnika glasalo je za prijedlog dok su protiv bili dvoje vijećnika s Berketove nezavisne liste.

Novi članovi Odbora za izbor i imenovanja su Mario Duvnjak (predsjednik), Jadranka Matok-Bosančić, Branimir Matijaca, Meri Škopljanac-Gagić i Filip Plećaš.

U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izabrani su Petar Mustapić (predsjednik), Marija Juras (zamjenica predsjednika), Boško Džolić, Ante Botić, Dražen Đaković, Ivan Rančić i Marinko Kovačev.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij