grad kastela

Još nekoliko dana traju javni pozivi za sufinanciranje različitih programa i projekata iz domene društvenih djelatnosti, koje je objavio Grad Kaštela, a dio udruga, organizacija i pojedinaca pita se kako sudjelovati u javnim pozivima, obzirom da su u prošloj godini, zbog pandemije koronavirusa, morali odustati od realizacije pojedinih programa i manifestacija, a sredstva od Grada su dobili. Jednostavno, sredstva koje nisu utrošiili prema postojećem ugovoru,, uz zakonski  predviđen postupak, trebaju vratiti u gradski proračun

- Korisnici financijskih sredstava koji nisu realizirali projekte i programe za koje su od Grada Kaštela dobili financijska sredstva dužni su o tome, u pisanom obliku, obavijestiti Grad Kaštela. Na osnovu dobivene obavijesti Grad Kaštela će korisniku dostaviti uputu o vraćanju financijskih sredstava u kojoj će biti opisani način i rok povrata primljenih neutrošenih sredstava te  svi ostali potrebni podaci za povrat sredstava u proračun Grada Kaštela kao što su naziv primatelja, IBAN primatelja, poziv na broj… - kazali su nam u Gradu.

- Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Kaštela (Službeni glasnik Grada Kaštela broj 1/16) regulirane su razlozi i aktivnosti na povratu sredstava kojima Grad Kaštela financira ili sufinancira programe, projekte, akcije i manifestacije koje provode organizacije civilnog društva:

Članak 58. – Grad Kaštela će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odabranog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom, nije utrošio sva odobrena sredstva, sredstva nije koristio namjenski ili ako iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.
Članak 59. – Korisnik sredstava će Gradu, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad, Grad će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.
Članak 60. – U slučaju da korisnik financiranja ne vrati sredstva Gradu, Grad će donijeti odluku da prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u razmatranje.

Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava, koji se sklapa za svaki projekt i program, utvrđuju se odnosi između Grada Kaštela kao davatelja sredstava i korisnika financiranja, te sadržavaju odredbe i obveze radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik se obvezuje Davatelju dostaviti izvještaj o provedbi projekta u pisanom obliku, koji treba sadržavati  Opisni izvještaj o provedenim aktivnostima i Financijski izvještaj uz detaljno dokumentiranje svih troškova. Ugovori sadrže i rok za dostavljanje izvještaja o provedbi projekta, način dostavljanja izvješća na propisanim obrascima Davatelja, način i rok povrata primljenih neutrošenih ili nenamjenski utrošenih financijskih sredstva.
Ako Davatelj utvrdi da Korisnik nije ispunio ugovorne obveze, kao što su namjensko trošenje financijskih sredstava, dostavljanje izvještaja o realizaciji programa/projekta, uskratit će pravo na dodjelu financijskih sredstava projektima korisnika u sljedećoj godini - – detaljnije su nam nadležni objasnili utvrđene propise.

Treba naglasiti da korisnici financijskih sredstava koji vrate neutrošena sredstva imaju pravo sudjelovanja na javnim pozivima i natječajima za sufinanciranje projekata i programa društvenih djelatnosti  u narednoj godini


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno