Uzorkovanjem mora i analizom mikrobioloških pokazatelja, koje je obavljeno ovog tjedna, utvrđeno je da je more na deset kaštelanskih plaža izvrsne, a na jednoj plaži dobre kakvoće. Uzorkovanje mora obavljeno je u utorak 12. srpnja, za vrijeme sunčanog vremena i bez vjetra, pri temperaturi zraka od 30, a mora od 26,5 stupnjeva.

Peto ovogodišnje ispitivanje kakvoće mora koje obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo, utvrđeno je da je kakvoća mora izvrsna na plažama Gojača u Kaštel Sućurcu, Torac i Kamp u Kaštel Gomilici, Baletna u Kaštel Kambelovcu, Puntica, Šoulavy i Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, Palace u Kaštel Starom, kao i Gabine i Resnik u Kaštel Štafiliću. Rezultat ispitivanja na plaži Đardin u Kaštel Starom pokazao je more dobre kakvoće.

Napomenimo, kriteriji za ocjenjivanje kakvoće mora na plažama, kao i metode ispitivanja propisani su Uredbom o kakvoći mora za kupanje koja je usklađena sa Direktivom Europskog parlamenta iz veljače 2006. godine o upravljanju kakvoćom voda za kupanje i smjernicama za kakvoću mora za kupanje u Sredozemlju Mediteranskog akcijskog plana Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP) i kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). 

Pri analizi kakvoće utvrđuju se mikrobiološki pokazatelji, kao najznačajniji indikatori onečišćenja mora fekalnim otpadnim vodama pa njihovo prisustvo upućuje na potencijalni rizik od zaraznih bolesti. Mikrobiološko zagađenje na nekoj točki ispitivanja može jako varirati u vremenu, što ovisi o načinu ispuštanja otpadnih voda te o meteorološkim i hidrografskim uvjetima.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij