hren

- Visoki upravni sud Republike Hrvatske odbio je žalbe Općine Unešić, Udruge za zaštitu prirode, okoliša i održivi razvoj Split i KEKS – Udruge Krizni Eko Kaštelanski Stožer kao neosnovane  te je potvrdio presudu Upravnog suda u Splitu iz svibnja 2019. kojom je presuđeno da se odbijaju svi tužbeni zahtjevi za poništenjem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao neosnovani – informacije su stigle u javnost ovih dana. 

Općina Unešić te udruge Sunce i KEKS podnijele su tužbene zahtjeve kojim su tražili da se poništi rješenje po kojem za izmijenjeni zahvat izgradnje CGO-a nije potrebno provesti Studiju utjecaja na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša propisanih tim rješenjem i rješenjem iz 2006. godine. Upravni sud u Splitu odbio je sve tužbene zahtjeve kao neosnovane, a sada je u žalbenom  postupku tu odluku potvrdio i Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

- Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske za nas je bila očekivana, s obzirom da od prvog dana projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji provodimo u skladu za svim pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i Europske unije. Izgradnja Centra strateški je nacionalni projekt za kojega je do sada izrađeno više od 140 dokumenata, uključujući i službeno provedena istraživanja koja su pokazala kako Centar svojim radom ni na koji način neće imati negativan utjecaj na okoliš.

Nadalje, podsjećam da je u tom postupku 2017. godine, na zahtjev Ministarstva, i to u uvjetima velikih voda koje su zadale Hrvatske vode, provedeno treće po redu tzv. „trasiranje podzemnih voda“. Provedenim istraživanjem nije dokazana povezanost podzemnih voda u uvjetima velikih voda između lokacije Centra za gospodarenje otpadom i promatranih izvorišta (Dodatak EZO). Nadalje, iz provedenog postupka u 2017. godini je, također, razvidno kako će sve podloge u Centru biti izvedene kao vodonepropusne, a što će sprječavati  prodor  otpadnih voda u podzemlje. Stoga do kontakta otpadnih voda iz Centra i podzemnog toka vode ne može doći (Elaborat zaštite okoliša), kao niti do trovanja pitke vode za stanovništvo Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Uz ostale, upravo ova činjenica razlikuje Centar za gospodarenje otpadom od svih „Karepovaca“ u našoj županiji.

Nažalost, žalbe, tužbe, napadi u javnosti i slični postupci puno puta su nam stali na put i uzrokovali i zastoje i ponavljanje istraživanja i nepotrebno trošenje sredstava, stvarajući negativnu sliku o projektu u javnosti i izazivajući strah od projekta.  Bez obzira na sve teškoće, Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. trenutno provodi postupak pregleda i ocjene ponuda pristiglih u postupku javne nabave za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nadamo se kako će  okončanje ovog postupka pred Visokim upravnih sudom Republike Hrvatske, kao i edukativne kampanje koje  provodimo,  doprinijeti boljem razumijevanju i prihvaćanju projekta Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji -  izjavila je mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić, privremena upraviteljica tvrtke Regionalni centar čistog okoliša.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij