Sastanak između predstavnika Hrvatskih i Grada Splita održan je danas, a radilo se o ugovorila i planiranim projektima izgradnje rampe s deniveliranog kolnika D8 na zapadni servisni kolnik, neposredno iz čvorišta s Ulicom Domovinskog rata, izgradnja dodatne rampe na denivelaciji križanja D8 (obilaznica Splita) i D432, rekonstrukcija raskrižja Širina – D8 u Solinu i  rekonstrukcija križanja DC8 u Stobreču.

Za te projekte bilo je potrebno održati sastanak zbog zajedničke koordinacije budući da će radovi utjecati na promet  te zbog donošenja odluke o terminu uvođenja u posao izvođača za svaki pojedini ugovor. 

- Današnji sastanak primjer je kvalitetne suradnje i partnerskog odnosa između lokalne samouprave i upravitelja državnih cesta budući da se jedino zajedničkom interakcijom može kvalitetno planirati izvedba projekata u cilju zadovoljstva svih korisnika i uspostave prometa na području gradova u vrijeme izvođenja projekata, a koji imaju utjecaj na dnevnu migraciju. Predmetni projekti bit će započeti po završetku turističke sezone, u cilju nesmetane protočnosti prometa za vrijeme sezone. Isto tako, po početku izvedbe istih, na snazi će biti privremena regulacija prometa, a koja će biti uspostavljena na način da u najmanjoj mogućoj mjeri utječe na svakodnevicu građana - poručuju iz Hrvatskih cesta. 

Naglašavaju kako pokretanje sva četiri gradilišta označava ujedno i pokretanje velikog investicijskog ciklusa u grad Split i okolicu, a što će u konačnici označavati veću sigurnost i bolju povezanost. 

- Budući da će za vrijeme trajanja radova ovo područje biti veliko gradilište, potrebno je napomenuti kako će građani trebati biti partneri u smislu strpljenja i poštivanja privremene regulacije prometa. Svi ovi projekti podrazumijevat će izgradnju nove kvalitetne infrastrukture te rekonstrukciju postojećih dijelova državnih cesta koje će infrastrukturu ovog područja podići na zavidan nivo te omogućiti bolju prometnu komunikaciju i dnevnu migraciju bez gužvi - zaključuju iz Hrvatskih cesta.

Evo i detalja o svakom projektu: 

Izgradnja rampe s deniveliranog kolnika D8 na zapadni servisni kolnik, neposredno iz čvorišta s Ulicom Domovinskog rata u Splitu

Raskrižje Ulice Zbora narodne garde (državna cesta D8) i Ulice Domovinskog rata (državna cesta D433) je jedna od kritičnih prometnih lokacija na području Splita i okolice, a što je posebno vidljivo u jutarnjem i popodnevnom vršnom periodu kada se na ovom ulazu u Split stvaraju velike gužve i zastoji. Poboljšanje prometnog stanja na ovom raskrižju uvelike će se riješiti izgradnjom predmetne rampe, odnosno preusmjeravanjem vozila koja se kreću od sjevera prema jugu na gornji denivelirani kolnik D8.  Predmetna rampa se izvodi kao silazna rampa velike duljine, formira se na cestovnom zemljištu, predviđena je izgradnja još jedne, paralelne trake nadvožnjaka Ravne Njive. Rampa je planirana kao jednosmjerna, sa smjerom gibanja sjever – jug. Denivelacija i slobodni profil donjeg kolnika se postiže izgradnjom podvožnjaka. Nakon podvožnjaka rampa se tlocrtno uklapa na desni kolnički trak donjeg kolnika od kojeg je zbog visinske razlike odvojena potpornim zidom. Treba naglasiti da donji kolnik koji se sastoji od dva prometna traka u zoni denivelacije prelazi u jednotračnu prometnicu obzirom da se desni trak rezervira za planiranu rampu.

Izvođač je Zajednica ponuditelja COLAS Hrvatska d.d. i DEGAL TEHNIKA d.o.o., a iznos ugovora je24.127.140,93 kuna (bez PDV-a)

Izgradnja dodatne rampe na denivelaciji križanja D8 (obilaznica Splita) i D432

Izgradnjom denivelacije 2018. godine promijenjen je režim odvijanja prometa na rotoru Bilice,  ukinut je izravni pravac D8 – Ž6270 u smjeru Mravinaca. Posljedica je  čekanje i stvaranje kolona unutar kružnog toka Bilice. Najučinkovitije rješenje je dodatna rampa koja spaja D8 i Ž6270, kao spoj dijela Solina. Dodaje se desna izvozna traka paralelna s D8, na nju se nastavlja novi nadvožnjak preko rotora Bilice i pripadajuća rampa za smjer Solina.

Izvođač je Zajednica ponuditelja  Lavčević d.d., i Lavčević - inženjering d.o.o., a iznos ugovora je 9.958.598,18 kuna (bez PDV-a)

Rekonstrukcija raskrižja Širina – D8 u Solinu

Rekonstrukcija državne ceste D8 počinje od ulaza u grad Solin sa strane Kaštela, na mjestu gdje se otprilike nalazi teatar-kazalište iz doba antičke Salone i rekonstruira se sve do deniveliranog križanja D8 s ulicom Antuna Gustava Matoša u Solinu. Rekonstrukcija se sastoji od dodavanja nove prometnice (mosta)  između postojećih razmaknutih kolnika te njezin denivelirani prijelaz preko postojećeg raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine cca 471 m.  Novi most sa svojim uklopima na postojeće stanje državne ceste D8 će se sastojati od dva odvojena kolnika s po dvije prometne trake. Postojeće raskrižje Širina će zadržati punu funkcionalnost, a projektnom dokumentacijom obuhvaćena je i njegova rekonstrukcija u vidu obnove kolnika, javne rasvjete, postojećih semaforskih uređaja te ostale prometne signalizacije i opreme. Također je predviđena i rekonstrukcije i obnova postojećih mostova koji se nalaze na državnoj cesti D8 (Stari i Novi Jadro).

Izvođač je DIV GRUPA d.o.o., a iznos ugovora: 137.753.807, 32 (bez PDV-a).

Rekonstrukcija križanja DC8 u Stobreču

Projektirano rješenje rekonstrukcije utemeljeno je na Prometno – tehničkoj i prostorno – građevinskoj analizi izgradnje brze ceste Mravince – TTTS, stoga je rješavanje prometnog problema planirano po fazama. U drugoj fazi će se dodati traka za lijevo skretanje u svim smjerovima kao i semaforizacija. Također se izvodi i nova regulacija prometa kako bi se povećala protočnost te se uređuju pješačke staze (posebno prema Strožancu) i ugibališta za autobuse.

 Izvođač je Strabag d.o.o., a iznos ugovora za drugu fazu (uređenje postojećeg raskrižja u razini): 6.498.548,28 kn (bez PDV-a).

Izvor : Dalmatinskiportal.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij