hren

Za projekt pod nazivom „Širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi – Grad Kaštela“, koji je u 100 posto iznosu sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, prema odluci Ministarstva rada i socijalne politike, Grad Kaštela dobio je dva milijuna kuna, a provodit će ga tijekom dvije godine zajedno s udrugom Sveti Jeronim, koja je partner u projektu, novosti su pristigle iz kaštelanske Gradske uprave.

- Projekt ima za cilj razvijati socijalne usluge u zajednici kako bi se smanjila socijalna isključenost i prevenirala institucionalizacija najranjivijih skupina u društvu.
Projektom se namjerava obuhvatiti više ciljanih skupina (mlade do 25 godina, osobe s invaliditetom, i starije od 54 godine) , ukupno 40 korisnika, a cilj je svakoj skupini pružiti specifične socijalne usluge koje će im izravno pomoći u ublažavanju teškog stanja populacije (povećati će se njihova mobilnost, smanjiti društvena isključenost mladih kroz organizaciju klupskih aktivnosti, kroz razne edukacije prevladati informacijsku izoliranost, ponuditi razna socijalne usluge savjetovanja i pomaganja predviđena projektom).

Evaluacija projektnih aktivnosti utjecati će na izradu nove Strategije grada i dati smjer razvoja za pružanje socijalnih usluga u širem području grada, a sve u cilju poboljšanja i održivosti usluga i nakon završetka projekta.
Planiraju se provesti - javna kampanja s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, konferencije o potrebama ulaganja u proces deinstitucionalizacije na lokalnoj razini, okrugli stolovi, javna rasprava, edukacije za organizacije civilnog društva, više desetaka radionica, organiziranje volonterskog programa za ciljane skupine, nabavka vozila za mobilni tim i osiguravanje prehrane za 20 najugroženijih korisnika s područja Kaštela – objavili su nadležni u Gradu.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij