hren

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2021. godinu.

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko dalmatinske županije uciljupoticanjaosnivanjairazvojagospodarskihsubjekatauvećinskomvlasništvupodnositelja.

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

Mjera 1: Poduzetnici početnici
Mjera 2: Žene poduzetnice

Mjera 1.Poduzetnici početnici

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i koja posluje najviše  dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
Korisnici ovih potpora su trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici.

Mjera 2: Žene poduzetnice

Pravo na potporu može ostvariti fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
Fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
Korisnici ovih potpora su trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici.

Iznos potpore po korisniku

Mjera 1.
Za Korisnike sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 50% iznosu opravdanih troškova,  a najviše do 20.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina i  za Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 30.000,00 kuna.

Za Korisnike sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina najviše do  50.000,00 kuna.

Neovisno o sjedištu, za Korisnike čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna.

Mjera 2.
Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 80% iznosu opravdanih troškova,  a najviše do 20.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina  i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 30.000,00 kuna.

Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J,odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do  50.000,00 kuna.

Za Korisnike žene poduzetnice početnice neovisno o sjedištu čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanihtroškova, a najviše do 50.000,00 kuna.

Za Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja potpora se isključivo i samo dodjeljuje za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini.

Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, a s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 24. svibnja 2021. godine.

Sve informacije kao i obrasce natječaja možete pronaći OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij