hren

S ciljem uključivanja nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog
rada, a u sklopu provedbe mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje u programima javnih radova, Grad Kaštela će primiti u radni odnos na određeno vrijeme od šest mjeseci 10 osoba na poslovima očuvanja i zaštite kulturne baštine i poslovima zaštite okoliša Grada Kaštela.

Poslovi obuhvaćeni Programom su:održavanje i očuvanje kulturne baštine, održavanje javnih površina, parkova, dječjih igrališta, šetnica kao i prostori urbanističkih zaštićenih gradskih jezgri s ciljem revitalizacije postojećih javnih gradskih površina, parkova, dječjih igrališta i zaštićenih krajobraznih cjelina te zaštite i očuvanja okoliša na način da se postave upozorenja zabrane odlaganja otpada kao i obnova i revitalizacija gradskih šetnica, planinarskih staza i vidikovaca.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva kod Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, na adresu: Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, s naznakom: "Javni poziv Program javnih radova", poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Kaštela.

U prijavi na javni poziv potrebno je navesti ime, prezime, adresu i kontakt broj telefona ili mobitela
te priložiti slijedeće priloge:
- životopis
- presliku osobne iskaznice
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Javni poziv je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava uKaštelima, dana 13. travnja 2021. godine.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij