hren

ILEGALNI DEPONIJI U PROŠLOJ GODINI
Nepropisno odlaganje različitih vrsta otpada u Kaštelima, kako diljem stambenih područja, tako i uz more te na obroncima Kozjaka, česta su tema razgovora, kritika, iznalaženja rješenja i rasprava pa su izvješća o tim odlagalištima  te mjerama koje se poduzimaju u borbi protiv takve neodgovorne prakse građana i poslovnih subjekata, postala redovna na sjednicama kaštelanskog Gradskog vijeća. Tako je bilo i na prošlotjednoj sjednici koja se održala elektroničkim putem.

Prema izvješću koje je vijećnicima podnio gradonačelnik Denis Ivanović, na području grada utvrđeno je više većih nelegalnih deponija, sa kojih je u prošloj godini dio otpada uklonjen, na dijelu je djelomično uklonjen, dok će na dijelu ilegalnih deponija uklanjanje odbačenog otpada tek uslijediti.

Za uklanjanje tog nepropisno odloženog otpada, iz gradskog proračuna utrošeno je ukupno 1,64 milijuna kuna.

A gdje su utvrđeni ilegalni deponiji, odnosno lokacije na kojima se odlažu veče količine različitog otpada?

Ako je suditi prema izvješću, u Gomilici nije zabilježena niti jedna. U Lukšiću je  jedna takva lokacija i to na privatnom zemljištu, gdje se nalazila veća količina automobilskih olupina, a koje su sada uklonjene. U Starom je također zabilježena jedna privatna lokacija u samom centru, u ulici Sv. Felicija, gdje je uklonjena polovica nakupljene odbačene drvne građe, plastike i željeza. Olupine više od 70 automobila ne nalaze se više na dvije privatne parcele u Kambelovcu. Na dva privatna zemljišta u Novom također su utvrđena ilegalna odlagališta .automobilskih olupina, no iste su tijekom godine uklonjene. U Štafiliću, na zemljištu na Putu svete Marte, koje je bilo u vlasništvu Kaštelanskih staklenika, nalazi se deponij plastike i građevinskog otpada, čije se uklanjanje očekuje kao i uklanjanje željeza, plastike i guma odloženih na jednom privatnom zemljištu također u Štafiliću.  Najveći broj različitih deponija, čak šest, postoji u Sućurcu, a na njima ima svega, od građevinskog otpada i olupina do različite željezno-drvene građe. Od šest lokacija s jedne je uklonjen otpad, s jedne tek trećina, dok na četiri lokacije otpad još stoji. Pet lokacija u Sućurcu su u privatnom vlasništvu dok je jedna u vlasništvu države.

Kako stoji u zaključku izvješća, sprječavanje nepropisnog odlaganja te uklanjanje takvog otpada, u narednom će periodu predstavljati značajan problem na lokalnoj razini pa će biti potreban još veći angažman lokalne zajednice.

U skladu s tim, vijećnici su donijeli i novu odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području grada prema kojoj će se te mjere provoditi u svim kaštelanskim mjesnim odborima.

Postavljanje video nadzora, češće kontrole lokacija putem komunalnog redarstva, postavljanje znakova o zabrani odlaganja na pojedinim područjima, distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada te objava informacija o načinu prijave nepropisno odloženog otpada, glavne su mjere koje su utvrđene novom odlukom. Dio njih već se provodi i realizira izvjesno vrijeme, a video nadzor, za što  treba uređena dokumentacija i brojna odobrenja,  u završnoj je fazi priprema za postavljanje. Učinci pojedinih mjera već su primjetni, no to ipak još uvijek nije dovoljno da bi Kaštela postala čisti grad.

Naravno, treba naglasiti da će se sredstva za provedbu svih mjera osigurati iz gradskog proračuna. A to znači manje mogućnosti financiranja nekih drugih komunalnih pitanja u Kaštelima.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij