hren

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Natječaj za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz programa razvoja turističkih manifestacija i projekta na području Splitsko-dalmatinske županije  u 2021.godini

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za projekte i manifestacije iz područja razvoja i promoviranja turizma. Cilj ovog Natječaja jest osnažiti suradnju Splitsko-dalmatinske županije s udrugama i turističkim zajednicama u provedbi razvoja i valorizacije turizma na području Splitsko – dalmatinske županije

Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:

1.sufinanciranje održavanje manifestacije i provođenje projekta
2.sufinanciranje održavanja manifestacije i provođenje projekta (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);
3.sufinanciranje udruge( troškovi provođenja određenog projekta);
4.izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu;
5druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta .

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge (i lokalne turističke zajednice) kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje profita, koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama  iZakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te udrugekoje su ispunile ugovorne obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, čiji je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja područje Županije  ili ostvaruje projekt kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi stanovnika Županije , osim iznimno u slučajevima iz članka 3. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko –dalmatinske županije

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na web stranicama Splitsko – dalmatinske županije, odnosno od 30. travnja.

Sve detalje ovog Natječaja možete skinuti OVDJE.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij