hren

ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH MJERA OVE GODINE GRAĐANI SE MORAJU NAJAVITI TELEFONOM POREZNICIMA NA ULAZU
Tek dvadesetak dana ostalo je do krajnjeg roka u kojem građani, ali i ostali porezni obveznici, moraju ili mogu podnijeti godišnje porezne prijave poreza na dohodak za prošlu godinu. Premda iz Porezne uprave svima savjetuju da zbog epidemioloških mjera to učine od kuće putem interneta ili slanjem poštom, poreznici su ipak spremni da će kao i ranijih godina većina obveznika čekati posljednji trenutak da  to naprave, što bi moglo dovesti do stvaranja nepotrebnih gužvi.

Naime, svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH)  za 2020. godinu  ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac  ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna ili eGrađanin, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu.

Građani mogu putem tokena internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te osobnog računala kroz sustav ePorezna predati Obrazac ZPP-DOH, bez bespotrebnog čekanja  u redovima.

Rok za ostvarivanje prava u posebnom postupku preko obrasca ZPP-DOH za dohodak ostvaren u prethodnoj godini kraj je veljače, a kako 28. pada u nedjelju, posljednji rok  će biti u ponedjeljak 1. ožujka, baš  kao i za obveznike podnošenja obrasca DOH. Sve potrebne obrasce, kao i način njihovog popunjavanja građani mogu naći na internet stranicama Porezne uprave kao i informativni kalkulator za godišnji obračun poreza,  a eventualne nejasnoće i pitanja postaviti poreznim savjetnicima, čiji se brojevi telefona nalaze na istom mjestu.

Kako doznajemo od voditelja kaštelanske ispostave Porezne uprave Maria Škopljanca, ove godine zbog koronavirusa i posebnih epidemioloških mjera, građanima neće biti omogućen ulazak u prostore Porezne, već će se na ulazu morati telefonski najaviti poreznicima koji će doći i preuzeti njihovu dokumentaciju, ukoliko ne postoji način da svoje potrebe ostvare online.

- Naš je savjet svim građanima, ukoliko imaju mogućnost, da prijave podnesu putem aplikacija ePorezna i eGrađanim ili ih dostave poštom preporučeno, premda ćemo u skladu s epidemiološkim mjerama građanima biti na usluzi tijekom cijelog radnog vremena ispostave, od 7.30 do 14.30 sati, izuzev polusatne pauze od 11 sati – ističe Škopljanac, dodajući kako će, ako dođe do bilo kakvih promjena ili popuštanja mjera, o tome pravodobno izvjestiti građane.

Ukoliko se odluče na slanje obrazaca poštom, navedimo i to kako preporučene pošiljke trebaju dostavi na adresu kaštelanske ispostave Porezne uprave, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac u istom roku.

Za građane, napomenimo, više ne postoji obveza podnošenja godišnje porezne prijave na dohodak otkako je Porezna uprava uvela poseban postupak obračuna poreza na dohodak koji provodi po službenoj dužnosti, a na temelju podataka poslanih putem Obrasca JOPPD i iz Obrasca PK, i to za dohodak koji se ostvari kao dohodak od nesamostalnog rada  ili kao drugi dohodak. To znači, u slučajevima kad je vaše stvarno stanje usklađeno s  evidencijama Porezne uprave,  nemate potrebu prijave poreza, već će Porezna za vas, na temelju prikupljenih podataka tijekom razdoblja, izvršiti godišnji obračun i  dostaviti vam privremeno porezna rješenja s utvrđenim porezom za uplatu ili povrat.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH), pak, obvezno podnoseporezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, ali i porezni obveznici - rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su, prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, neovisno o broju dana provedenih na moru. 

Za razliku od njih, porezni obveznici mogu, ali ne moraju podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka, odnosno ostvarili porezne olakšice, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava. To se odnosi na priznavanje dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu, dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu ili uzdržavanih članova uže obitelji i djece), umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznicikoji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji ili djecu, koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu, kao i oni koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun, ukoliko ih ima više, i nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Osim toga, mladim osobama do 30. godine života umanjuje se godišnja porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice koja se odnosi na plaću, a na koju se primjenjuje porezna stopa od 24 posto.  Mladi na koje se primjenjuje poseban postupak ne podnose Obrazac ZPP-DOH radi ostvarivanja navedenoga prava, međutim, ako žele ostvariti pravo na neke druge olakšice o kojima Porezna uprava nema saznanja, tada i oni moraju podnijeti navedeni  obrazac, baš kao i sve ostale osobe koje žele ostvariti neku od olakšica.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij