Grad Kaštela danas je potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima u sklopu projekta Europe Goes Local, kojeg uz Hrvatsku provode i 22 druge države članice Europske unije,. Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Cilj Povelje je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini. U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima.

Povelja čini zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima. Povelja je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj rada s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta te da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način.

Rad s mladima temelji se na vrijednostima, a temeljna načela nalažu da treba:

  • biti temeljen na dobrovoljnom sudjelovanju – na mladima koji su aktivni u radu s mladima vlastitom voljom i motivacijom,
  • biti temeljen na i odgovarati na potrebe, interese, ideje i iskustva mladih iz njihove perspektive te na taj način unijeti dodatnu vrijednost i/ili radost u život,
  • biti osmišljen, organiziran, planiran, pripremljen, proveden i vrednovan zajedno s mladima ili od strane mladih,
  • pridonijeti osobnom i društvenom razvoju mladih s pomoću neformalnog i formalnog učenja,
  • nastojati unaprijediti odlučnost, samostalnost i pristup pravima mladih,
  • usvojiti cjeloviti pristup mladima i pronaći zajedničko stajalište s njima kao sposobnim pojedincima i akterima u vlastitom životu i društvu u cjelini,
  • promicati kritičko razmišljanje i kreativnost te ljudska prava, demokratske vrijednosti i aktivno građanstvo,
  • biti aktivno uključiv i pružiti jednake mogućnosti mladima.

Povelju u cijelosti možete pogledati OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij