hren

O poslovanju tvrtke Zeleno i modro u protekloj godini, najznačajnijim realiziranim ili započetim projektima, ovogodišnjim planovima i drugim aktualnostima poput najčešćih primjedbi građana, razgovarali smo s Alenom Lučićem, direktorom tvrtke.

PORTAL
Veliki posao ste odradili u protekloj godini, primjetno je da je stanje sa otpadom na području Kaštela puno bolje nego prethodnih godina. Koji su lani najznačajniji projekti realizirani ili su započeti?

LUČIĆ
Projekt pod nazivom „Svaka kuća svoja kanta“ kojim smo podijelili spremnike svim našim korisnicima je bio najveći projekt prošle godine. Okončanjem toga projekta ostvareni su preduvjeti za smanjenje količine miješanog otpada povećanje stope odvajanja otpada. Tako smo , zajedno s građanima Grada Kaštela osigurali čišći okoliš i uredniji grad
Novim sustavom gospodarenja uklonjeni su i metalni spremnici s javnih površina, koji su često bili prekrcani glomaznim i građevinskim otpadom,
Projektom je obuhvaćeno 14900 korisnika. Podijeljeno je  11700 individualnih spremnika  3200 korisnika je dobilo mogućnost korištenja usluge preko zajedničkih spremnika.

PORTAL
Što nas sve očekuje u ovoj godini po pitanju odlaganja otpada u ovoj godini? Hoćete li kućanstvima dijeliti kante za prikupljanje plastike, papira i stakla? Planirate li pomoći kućanstvima u zbrinjavanju biljnog otpada sa kućnim kompostanama te kada kreće realizacija poluukopanih kontejnera za stare gradske jezgre?

LUČIĆ
Paralelno sa podjelom spremnika za miješani komunalni otpad korisnicima su podijeljene i vrećice za papir i plastiku. Korisnicima u zgradama i u centrima su u tu svrhu su podijeljeni spremnici za papir i, plastiku od 1100 litara. Formirali smo i zelene otoke u kojima se može osim papira i plastike odlagati i staklena ambalaža.
Ove godine planiramo podijeliti žute i plave kante za papir  i plastiku koje je Grad Kaštela dobio iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša a koji će zamijeniti dosadašnji način prikupljanja reciklabilnog otpada putem vrećica.
Nadalje, već u prvoj polovici godine je planirano postavljanje devet komada polu podzemnih kontejnera namijenjene korisnicima u starim jezgrama.
Biti će opremljeni elektronskim uređajima za mjerenje količine otpada – otpadomjerima. To će biti trajno rješenje i zamijeniti će trenutno, privremeno rješenje kontejnera sa katancima. Takav sustav obračuna usluge za korisnike je najpravedniji. Korisnici će isključivo platiti otpad koje je proizvelo njihovo kućanstvo, obrt ili tvrtka.
Sljedeći korak, s kojim ćemo krenuti nakon što podijelimo navedene spremnike, je uspostava prikupljanja stakla na kućnom pragu.

PORTAL
Otvoreno je reciklažno dvorište u Rudinama, a uskoro se očekuje otvaranje još jednog na području Sućurca. Što sve građani mogu tamo besplatno odložiti i jeste li zadovoljni dosadašnjim odzivom građanstva?

LUČIĆ
Reciklažno dvorište u Rudinama je otvoreno krajem pretprošle godine i uvelike je pomoglo povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada. Naime, ukupnu stopu odvojenog prikupljenog otpada smo u godinu dana povećali sa 0,13 % koja je bila na početku rada Zeleno i modro na 6,27 % koliko je iznosilo u 2020. godini. U reciklažno dvorište građani besplatno mogu donijeti papir i karton, plastiku, metale, stiropor, staklo, stare baterije, foliju, limenke, stare lijekove, gume, električnu i elektroničku opremu, drvo, glomazni i građevinski otpad, tekstil i odjeću, akumulatore, fluorescentne cijevi, boje i lakove, ulja; ali sve to u količinama koje su primjerena za kućanstvo.
Firme i obrti također mogu donijeti sve navedene vrste otpada uz naplatu zbrinjavanja, što znači da je naša usluga besplatna jedino se plaća trošak zbrinjavanja.
Vjerujem da će otvaranje reciklažnog dvorišta koje se planira na području Sućurca još više pomoći povećanju stope odvajanja.                           

PORTAL
Grad u suradnji sa CEMEX-om radi na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada. Hoće li Zeleno i modro dobiti ingerenciju nad tim projektom jer mišljenja smo da bi se na tom projektu moglo dobro i zaraditi s obzirom da se radi o prvom takvom odlagalištu na širem području
?

LUČIĆ
CEMEX i Grad Kaštela će osnovati zasebnu firmu u kojoj će grad imati kontrolni udio od 25%  i koja će upravljati reciklažnim dvorištem za građevinski otpad. Grad će svakako svoj dio prihoda i dobiti od tog reciklažnog dvorišta koristiti za ulaganja u gospodarenje otpadom i za subvencije u tom području kako bi građanima bila jeftinija cijena odvoza otpada.

PORTAL
Godinama se već priča o izgradnji svojevrsne kompostane za biljni otpad. Postoje li već konkretni planovi za njenu izgradnju?

LUČIĆ
Odvajanje biorazgradivog otpada, ukoliko želimo pravilno odvajati, je najkompleksniji poduhvat u gospodarenju otpadom za koji treba malo veća i složenija priprema, puno kvalitetnija edukacija građana i veće investicije.
Nakon što ove godine završimo sa projektima koje sam naveo ranije u planu nam je započeti odvajati biorazgradivi otpad. Izgradnja i opremanje kompostane je u planu ali za dugoročnije razdoblje.

PORTAL
U ingerenciji vaše tvrtke su i parking mjesta u Kaštelima kao i komunalni vezovi u lučicama te ophodnja prometnica. Jeste li zadovoljni do sada učinjenim i kakvi su vam planovi u povećanju parking mjesta u gradu?

LUČIĆ
Kontrola i naplata parkinga se ustalila. Građani su se navikli na plaćanje parkinga. Sve više zahtjeva imamo za povlaštenim mjesečnim parkirnim kartama od 100 kn i godišnjom povlaštenom parkirnom kartom od 950 kn.
Slična je stvar i sa vezovima. Evidentirani su korisnici, te evidencije su predane Lučkoj upravi i svi su potpisali ugovore o komunalnom vezu sa Lučkom upravom.

PORTAL
Prošle ste godine postavili tzv. pametnu kantu u Kaštel Starom. Kakva su vam iskustva sa takvim načinom prikupljanja otpada te mislite li taj projekt proširiti?

LUČIĆ
To je bio probno postavljanje kante da vidimo kako će kantu prihvatiti građani. Pametna kanta na plaži u Starom je dobro prihvaćena od strane građana, nije bilo uništavanja ni demoliranja. Dosta su praktičnije od ostalih urbanih kanti jer mogu prihvatiti više otpada između pražnjenja. Naime, obične urbane kante je potrebno prazniti svaki dan, a u sezoni i dva puta dnevno dok smo mi prošlo ljeto pametnu kantu praznili jednom do dva puta tjedno.  Hoćemo li nabavljati pametne kante na toj i drugim lokacijama treba vidjeti nakon što napravimo analizu troškova i koristi. Vjerujem da hoćemo.

PORTAL
Glomazni otpad riješili ste otvaranjem reciklažnog dvorišta i pravom na besplatne kontejnere koje dovodite na adresu prema traženjima građana. Građevinski otpad riješit će se otvaranjem dvorišta u sućuračkoj kavi, međutim svjedoci smo ne malog broja ilegalnih odlagališta takvog otpada kako na području grada tako i na Kozjaku. Kako vidite rješenje tog problema?

LUČIĆ
Ilegalna odlagališta su u samom Gradu sve rjeđa ali ih i dalje ima na nepristupačnim lokacijama. Ne vjerujem da građani imaju potrebu za odbacivanjem glomaznog otpada u prirodi već to isključivo, što se da vidjeti i po sastavu otpada, rade firme i obrti. Imamo i snimke takvih koji dođu sa kombijem i odmah ujutro napune glomazne kontejnere koji su postavljeni kako bi građani mogli odložiti neki komad starog namještaja ili slično.

PORTAL
Još uvijek ima onih koji svoje smeće ostavljaju pored zelenih kontejnera?

LUČIĆ
Ima ali ih je sve manje. Bit će ih još manje kad budu polu podzemni kontejneri sa videonadzorom. Sve u svemu kad usporedimo sadašnje stanje sa stanjem prije, mjesta za napredak još ima ali je stanje što se toga tiče generalno zadovoljavajuće a to nam potvrđuju i sami građani.

PORTAL
Primili smo primjedbe građana da im se ponekad u istom danu dva puta očita barkod na obiteljskoj kanti prilikom pražnjenja, a pristižu nam i primjedbe da se ponekad barkodovi prilikom pražnjena niti ne očitaju. Što je tome razlog?

LUČIĆ
Naime, od 1. listopada 2020. godine ZELENO I MODRO d.o.o. je započelo s naplatom odvoza otpada temeljem elektronske evidencije odvoza koja se vodi za svakog korisnika.
Otpad se mora nalaziti u spremniku a nikako oko njega. Za to je predviđena ugovorna kazna od 200 kn.
U želji da se korisnicima poveća svijest oko važnosti odvajanja otpada i brige oko otpada i zaduženog spremnika, a opet s druge strane da budemo maksimalno na usluzi građanima ne krenemo odmah s kaznama, odlučili smo da  korisnicima koji, unatoč uputama, odlažu otpad pored spremnika, kada se uoči takvo ponašanje ostavi korisniku „Obavijest“ u kojem se navodi kako je pokupljen otpad koji je zatečen izvan spremnika te da mu je zbog toga obračunato dodatno pražnjenje, ali da će se ubuduće naplatiti ugovorna kazna.
S obzirom na odnos iznosa ugovorne kazne od 200,00 kn i iznosa od 4,00 kn za dodatni odvoz, smatrali smo da se korisnik ne oštećuje ovim postupkom nego upravo suprotno.
Građani se uvijek mogu javiti u Zeleno i modro kako bi im se zamijenio spremnik za odgovarajuću veličinu.

PORTAL
Zasigurno najveći broj primjedbi građana koje dobivamo od početka naplate pražnjenja kućnih spremnika do danas je cijena koju građani moraju platiti za tu uslugu. Možete li ukratko pojasniti kako je formirana današnja cijena za kućanstva te koji bi faktori u budućnosti mogli utjecati na smanjenje iste poput npr. naplate zbrinjavanja građevinskog otpada ili prodaje odvojeno prikupljenog otpada poput plastike, papira itd.?

LUČIĆ
Cijena usluge se sastoji od tzv „paušala“, odnosno obvezne minimalne javne usluge koja pokriva troškove rada djelatnika, vozila i strojeva, rada reciklažnog dvorišta, nabavke i investicije, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada, odvoz i zbrinjavanje reciklabilnog otpada te od varijabilnog dijela koji pokriva troškove deponiranja miješanog otpada.
Fiksni dio cijene, odnosno „paušal“ u Kaštelima je i jedan od najnižih u Hrvatskoj što se slobodno može provjeriti na internetskim stranicama drugih komunalnih poduzeća.
Građani mogu smanjiti varijabilni dio na način da više otpada odvajaju ali da pravilno razdvajaju i proizvode manje miješanog otpada.

PORTAL
Veliki broj građana smatra kako odvojeni otpad poput papira i plastike završava skupa sa svim ostalim smećem na Karepovcu pa ne vide smisao u odvajanju osim u na taj način smanjenju računa. Ima li tu istine i gdje završava odvojeni otpad, kako onaj kućni tako i onaj prikupljen na reciklažnom dvorištu?

LUČIĆ
Sve se sakuplja istim kamionima ali različitim danima. Sva plastika i papir koja se skuplja po gradu završavaju kod ovlaštenog zbrinjavatelja. Ista stvar je i sa otpadom iz reciklažnog dvorišta.
Stopu odvojeno prikupljenog otpada smo podigli sa 0,13% na 6,27 %. a količinu miješanog otpada smanjili za skoro 25%. To ne bi mogli postići da ne gospodarimo otpadom na ispravan način od početka do kraja.

PORTAL
Nije li možda rješenje, ili bar dio rješenja problema ilegalnog odlaganja kućnog otpada uvid u naplaćene račune koji sadržavaju samo paušalni iznos a ne i broj pražnjenja spremnika? Nisu li takva kućanstva, ako nemaju pražnjena spremnika, pronašla neki „jeftiniji“ način zbrinjavanja svog otpada nezakonitim paljenjem, odvožnjom smeća u duge gradove ili odlaganjem na ilegalnim odlagalištima?

LUČIĆ
Zakonom i Uredbom je određeno da svako kućanstvo mora koristiti uslugu i mora predavati otpad na području svoje općine ili grada i to upravo iz toga razloga da bi se spriječilo da se otpad nosi i baca u prirodu ili u drugu općinu.
Uvidom u evidenciju pražnjenja spremnika će se zasigurno vidjeti koji korisnici ne koriste uslugu i za one koji izbjegavaju postupati sa otpadom na propisan i ispravan način su predviđene i kazne.

PORTAL
U sklopu tvrtke osnovali ste i Zimsku službu koja bi se trebala pokrenuti u slučajevima snijega ili poledice. Pretpostavljamo da tijekom godine, kada nisu uvjeti snijega ili leda ni taj dio neće „spavati“?

LUČIĆ
Svaka jedinica lokalne samouprave je obvezna na svom području organizirati rad zimske službe. Grad Kaštela se odlučio na kontrolu takve djelatnosti kroz svoje komunalno poduzeće a s obzirom da Zeleno i modro već obavlja poslove ophodnje cesta na području Grada logičan slijed je i Zimska služba.
Vozila i i koji su angažirani u rad zimske službe u ostalom dijelu godine rade na poslovima prijevoza otpada. To su „normalna“ vozila, modificirana za polove čišćenja snijega i leda te posipanje ceste solju. Ista stvar je i sa djelatnicima koji su u zimskoj službi. To su naši djelatnici koji inače rade na poslovima ili ophodnje prometnica ili odvoza otpada. U slučaju potrebe spremni su odraditi poslove zimske službe.
Ove godine smo već imali nekoliko intervencija posipanja ceste na lokacijama gdje su bili izljevi vode na kolnik kad se temperatura spustila oko nule.

PORTAL
Na kraju ostavljamo dio prostora za vašu poruku građanima Kaštela.

LUČIĆ
Prije dvije godine, 01. veljače 2019. Zeleno i modro unajmilo je prva tri vozila za prikupljanje otpada, a danas, dvije godine kasnije posjeduje devet malih i pet velikih vozila za odvojeno prikupljanje otpada te tri vozila za glomazni otpad. Puno je toga napravljeno u ove dvije godine a planira se još više toga napraviti. Sve što radimo i što ćemo raditi u budućnosti ne može polučiti rezultate kakve želimo bez suradnje sa građanima. Zahvaljujem svim građanima što odgovorno postupaju sa otpadom jer otpad nije odgovornost nekoga drugoga nego svih nas zajedno i jedino zajedničkim trudom možemo postići željene rezultate.

PORTAL
Zahvaljujemo na razgovoru u nadi da smo uspjeli pojasniti barem ono najbitnije što se tiče problematike gospodarenja otpadom i drugim djelatnostima kojima se bavi vaša tvrtka.

LUČIĆ
Hvala vama.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij