hren

Kao što je i najavljeno prije nekoliko mjeseci te planirano u novom Programu izgradnje komunalne infrastrukture, Grad Kaštela objavio je javni poziv za izbor izvođača radova na rekonstrukciji Ceste dr. Franje Tuđmana, od ambulante do Rimskog puta u Kaštel Sućurcu.

Radi se o trećoj etapi rekonstrukcije najistočnijeg dijela stare kaštelanske ceste, u dužini nešto većoj od 500 metara.
Podsjetimo, prva etapa odnosila se na rekonstrukciju ceste od Gospice do ambulante, koja je bila duga 230 metara i koštala 2,5 milijuna kuna, druga od istočne granice grada do raskrižja za prodajni centar Kaštela, u dužini oko 600 metara, teška ukupno oko 5,5 milijuna kuna.
Ova treća dionica Grad će koštati ukupno oko 15 milijuna kuna, a sredstva su rezervirana u proračunu za ovu godinu.
Četvrta dionica, duga oko 1,5 kilometara, od Rimskog puta do prodajnog centra Kaštela, ipak će morati pričekati da se u proračunu Grada rezerviraju sredstva za tu namjenu.

U ovoj trećoj fazi, a prema projektnoj dokumentaciji, predviđeni su radovi na širenju kolnika, odnosno potpuna kolnička rekonstrukcija te na uređenju pješačkih nogostupa, s obje strane prometnice. Pri tome će sjeverni nogostup biti nešto širi od južnog,
Uz rekonstrukciju kolnika te izgradnju nogostupa uredit će se i tamošnji bujični kanal, izgraditi oborinska odvodnja, kao i izmijeniti dotrajale cijevi postojeće vodoopskrbne mreže.
Rok za završetak radova, od uvođenja izvođača u posao je godina dana, no kada će se izvođač uvesti u posao ovisit će o prijavama i tijeku javnog poziva.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 22. siječnja, a javni poziv možete vidjeti OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij