hren

NAJNOVIJE ISPITIVANJE
Analiza kakvoće mora, koju je Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio ovog tjedna pokazala je da je more u Kaštelima i dalje odgovarajuće kakvoće za kupanje. Od jedanaest plaža na kojima se vrši uzorkovanje mora, njih deset dobilo je ocjenu izvrsno, a jedna ocjenu zadovoljavajuće.

Ocjenu izvrsno dobile su plaže Gojača u Kaštel Sućurcu, Kamp u Kaštel Gomilici, Baletna u Kaštel Kambelovcu, Miljenko i Dobrila,  Puntica i Šoulavi u Kaštel Lukšiću, Palace i Đardin u Kaštel Starom te Gabine i Resnik u Kaštel Štafiliću, dok je ocjenu zadovoljavajuće dobila plaža Torac u Kaštel Gomilici.

Na plažama Splitsko-dalmatinske županije, uz plažu Torac, zadovoljavajuću ocjenu je dobila i plaža Trstenik-Radoševac u Splitu.

Dodajmo, kako prilikom uzimanja uzoraka na navedenim plažama nisu uočena vidljiva onečišćenja niti mineralne masnoće.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij