hren

NAJNOVIJE ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA
Rezultati ovogodišnjeg osmog uzorkovanja i ispitivanja kakvoće mora na kaštelanskim plažama, obavljeni ovog tjedna, pokazali su da se Kaštelani i gosti i na kraju kolovoza mogu bezbrižno kupati u Kaštelanskom zaljevu, jer je more odgovarajuće kakvoće.

Na deset kaštelanskih plaža, Resnik i Gabine u Štafiliću, Đardin i Palace u Starom, Miljenko i Dobrila te Šolulavy i Puntica u Lukšiću, Baletna u Kambelovcu te Torac i Kamp u Gomilici more je dobilo ocjeno izvrsno, dok je more na najistočnijoj plaži Gojača u Sućurcu, dobilo ocjenu zadovoljavajuće.

More je izvrsno bilo i na ostalim plažama u Kaštelanskom zaljevu, a to su plaže Brigi u Trogiru, Duhanska stanica, Miševac, Tri sestrice i Sveti križ u Arbaniji te Slatine na Čiovu, kao i Bene i Gusar u Splitu te plaža u Vranjicu.
Osmo ispitivanje kakvoće mora obavljeno je i na svim drugim plažama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je more uzorkovano na 181 lokaciji, od kojih su 179 bile izvrsne kakvoće, zadovoljavajuća je bila Gojača, a ocjenu dobro dobilo je more na plaži Stomarica u Brelima.

Na području cijelog hrvatskog dijela Jadrana, more je ispitano na 950 lokacija, od kojih je izvrsno bilo na njih 933, na 13 ih je bilo dobro, a na četiri plaže zadovoljavajuće. Osim Gojače, to su još plaže Peroj u Vodnjanu,  Pudarica na Rabu te Valbandon u Fažani.
Niti jedna plaža diljem Hrvatske obale nije bila nezadovoljavajuća za kupanje.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij