hren

Analiza kakvoće mora, koju je Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio ovog tjedna pokazala je da je more u Kaštelima i dalje odgovarajuće kakvoće za kupanje. Od jedanaest plaža na kojima se vrši uzorkovanje mora, njih devet dobilo je ocjenu izvrsno, jedna ocjenu dobro, a jedna ocjenu zadovoljavajuće.

U skladu s mikrobiološkim pokazateljima, iako odgovarajuće za kupanje, more je nešto „lošije“ kakvoće bilo u Kaštel Lukšiću jer je plaža Šoulavy dobila ocjenu dobro, a plaža Miljenko i Dobrila ocjenu zadovoljavajuće.
Plaže Gojača, Kamp, Torac, Baletna, Puntica, Palace, Đardin, Gabine i Resnik i na ovom ispitivanju imale su more izvrsne kakvoće.

Na plažama Splitsko-dalmatinske županije, uz Šoulavy ocjenu dobro dobila je i plaža Sv. Rok u Pučišćima, dok je ocjenu zadovoljavajuće, uz  plažu Miljenko i Dobrila dobila i plaža u Seget Vranjici te plaža u Segetu.

Treba napomenuti da je na zadnjem ispitivanju čak 96,95 posto plaža u Hrvatskoj dobilo ocjenu izvrsno, no tri plaže nisu bile odgovarajuće za kupanje i to u dubrovačkoj uvali Lapad,  gradska plaže Banje i plaža hotela park u Korčuli.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij