hren

Kaštela su opet u samom vrhu gradova u Republici Hrvatskoj koji bilježe prirodni prirast stanovništva. Odmah iza Solina i Metkovića, Kaštela bilježe rast broja novorođene djece u odnosu na broj preminulih u 2019. godini – pokazuju to najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku.

Posljednjih nekoliko godina Kaštela se nalaze na samom vrhu gradova s najvećim prirodnim prirastom, a osim toga, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da grad pod Kozjakom bilježi iznimno visoke brojke doseljenih stanovnika što ga smješta na sam vrh najpoželjnijih gradova za život.

Po izdvajanju za demografiju i obrazovanje Grad Kaštela se također nalazi u samom vrhu gradova u Republici Hrvatskoj. Kontinuirano se ulaže u gradnju i opremanje dječjih igrališta kojih ima više od 30 na području cijelog grada, a to znači i nekoliko novih poviše magistrale. Povećane su jednokratne naknade za novorođenu djecu, a jedna od novih pronatalitetnih mjera je i naknada u iznosu od 500 kuna za majke koje ostaju kod kuće do 3. godine djetetova života. Status posvojitelja izjednačen je sa statusom roditelja. Najboljim učenicima i studentima Grad svake godine dodjeljuje 120 stipendija, sufinancira javni prijevoz, kupnju radnih bilježnica, putne troškove za Erasmus, produženi boravak te sufinancira dodatni tim hitne medicinske pomoći.

- Sve ovo dokazuje da smo na dobrom putu jer su djeca, mladi i obitelji naša budućnost, a Grad će i ubuduće novim demografskim mjerama poticati razvoj djece i obitelji – ističe gradonačelnik Denis Ivanović.

U 2019. zabilježen je pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 2,2%, tj. rođeno je 810 djece manje nego u 2018. Ukupan broj rođenih u 2019. bio je 36 296 djece, od toga 36 135 živorođene djece i 161 mrtvorođeno dijete. Od 36 135 živorođene djece, 18 478 ili 51,1% rođeno je muške djece i 17 657 ili 48,9% ženske djece. Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2019. iznosila je 8,9.

U 2019. zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 912 osoba ili 1,7% manje nego u prethodnoj godini. U 2019. od ukupnog broja umrlih osoba (51 794)  25 352 ili 48,9% odnosilo se na muške osobe i 26 442 ili 51,1% na ženske osobe.

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2019. iznosila je 12,7 – stoji u priopćenju Državnog zavoda za statistiku.

Izvor : Kastela.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij