hren

Hrvatski gradovi su i u protekloj godini napredovali po pitanju transparentnosti kada se ona mjeri objavom važnih dokumenata na Internet stranicama, a Institut za javne financije u srijedu je objavio rezultate svog ovogodišnjeg istraživanja proračunske transparentnosti jedinica lokalne samouprave.

Posebnu pohvalu u istraživanju koje su vodile Katarina Ott i Mihaela Brontić i ove je godine dobilo osam gradova, Buzet, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Vodice i Zagreb, koji su u svim dosadašnjim ciklusima objavili svih pet dokumenata. Dok je peticu za transparentnost Instituta za javne financije dobilo 87 gradova, 22 više nego lani, četvorkom je ocijenjeno 26 gradova, a trojkom 10, objavljeno je na stranicama gradonačelnik.hr.

Među gradovima s odličnim je ocijenjen i Grad Kaštela, a rezultati su dobiveni na temelju analize službenih web stranica lokalnih jedinica, a prema broju objavljenih proračunskih dokumenata. Prema ocjenama Instituta za javne financije Grad Kaštela ima objavljene sve proračunske dokumente. 

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, između ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

Ministarstvo financija s uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave iz godine u godinu opetovano naglašava jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij