hren

POREZNI OBVEZNICI KOJI SMATRAJU DA UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA IZ JAVNOG POZIVA DOKUMENTACIJI TREBAJU DOSTAVITI DO  20. SRPNJA
Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavila  javni poziv za ostvarivanje prava korisnicima mjere Oslobađanja od podmirivanja poreznih obveza za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za dostavu dokumentacije  dokazuju pad prihoda, odnosno primitaka u odnosu na podatke kojima raspolaže Porezna uprava te podataka o prihodima, odnosno primicima poreznih obveznika za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima.

Naime, prema odredbama Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja ove godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda, odnosno primitaka najmanje 50 posto, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Navedenom mjerom predviđeno je da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju, počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. godine, a iznimno oni koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7,5 milijuna kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podatka iz prijava Poreza na dobit za prošlu godinu djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda odnosno primitaka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne moraju podnositi posebne zahtjeve već će Porezna uprava po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže. Ipak, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda od  najmanje 50 posto te s obzirom na činjenicu da trenutno ne raspolažu podacima za sve porezne obveznike, Porezna uprava ovim je putem uputila  javni poziv svim korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza da dostave potrebnu dokumentaciju na temelju koje mogu ostvariti ovu potporu.

Porezni obveznici koji smatraju da udovoljavaju kriterijima u upućenom javnom pozivu, mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti traženu dokumentaciju do 20. srpnja, a na način i u roku prema dogovoru sa referentom nadležne ispostave Porezne uprave. 

Prema odredbama navedenih propisa ovom mjerom, ističu, ne obuhvaćaju se obveze poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Sve porezne informacije vezane uz posljedice širenja virusa COVID-19  dostupne su i na stranicama COVID-19 - info i Posebne mjere - najčešće postavljena pitanja, navode iz porezne uprave.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij