hren

ZAPRIMAJU SE PISMOVNE POŠILJKE MASE DO DVA KILOGRAMA
Hrvatska pošta ponovno zaprima pošiljke za slanje u Sjedinjene Američke Države. Korisnici prema Sjedinjenim Američkim Državama mogu slati pismovne pošiljke, a maksimalna dopuštena masa iznosi dva kilograma.

HP poziva sve korisnike da na internetskim stranicama Hrvatske pošte prije slanja pošiljke provjere redovito ažurirani popis država u koje je moguće slati pošiljke - https://www.posta.hr/drzave-u-koje-je-moguce-slati-posiljke-0/8305.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij