hren

Dobri vremenski uvijeti u proteklom razdoblju pogodovali su da se radovi na najvećem projektu koji se trenutno radi na ovom području, rekonstrukciji i izgradnji luke u Kaštel Starom, izvode predviđenom dinamikom.

Radovi su se u odnosu na proteklih mjesec dana zahukatali i na samoj obali jer vidljivo kako je donedavna glavna starosejska šetnica sada već puna blokova, kamenja, oblutaka...

Izvođenje trenutnih radova  ide na ruku izvođačima i zbog dobrih vremenski uvjeti, a nastavili se ovakvim tempom radovi će biti gotovi kako je i predviđeno za dvije godine, odnosno 2021. godine.

Stanje radova na lučici u Kaštel Starom pogledajte u fotogaleriji.

Foto: Luka Ištuk (PGK)


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij