hren

NAMJENSKA BESPOVRATNA SREDSTVA
Upravni odjel za gospodarstvo Splitsko – dalmatinske županije ovog je ponedjeljka objavio čak devet javnih poziva o dodjeli potpora iz područja poljoprivrede i ribarstva, a splitsko-dalmatinski župan objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za provedbu programa jačanja poduzetničkih kompetencija.

Potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva

Poziv je namjenjen pravnim i fizičkim osobama koje se bave gospodarskom djeatnošću, zainteresiranima za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata, a potpora će se dodijeliti kroz dvije mjere, početnici u poduzetništvu i očuvanje tradicijskih djelatnosti.

Bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“

Ovim pozivom dodjelit če se sredstva i to kroz mjeru sufinanciranja razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća, mjeru sufinanciranja pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova, te kroz mjeru sufinanciranja inovativnih poduzetničkih startup poduhvata.

Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ovaj javni poziv odnosi se na  potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2019. godinu i to za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda, sufinanciranje izgradnje infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva, promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda te sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, GlobalGap standarda, ISO 22000-2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete.

Korisnici potpore mogu biti pravne i fizičke osobe upisane u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje, kao i registrirane za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka i Ugovora o pristupanju EU, izuzev proizvoda ribarstva.

Potpore za legalizaciju objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda

Sredstva ovih potpora namijenjena su za pravne i fizičke osobe s područja županije, koje obavljaju djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje te su predale zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta čija je građevinska površina veća od 100 metara četvornih. Namjenjena su troškovima geoedeta, ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera građevinarstva u iznosu do 50 posto  troškova izrade dokumentacije, a najviše do 15 tisuća kuna.

Mjere iz Programa potpore razvoju ribarstva na području županije

Sredstva su osigurana za izradu projektne dokumentacije za objekte namijenjene uzgoju, preradi i konzerviranju  riba, rakova i školjki, između ostalog za projekte gradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih uzgoju i preradi riba i drugih morskih organizama u iznosu do 50 posto opravdanih troškova projektiranja, a najviše do 50 tisuća kuna. Isto tako, sredstva su namijenjena i ulaganju u fizičku imovinu riječnih ribogojilišta.

Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala

Ovaj poziv namijenjen je jedinicama lokalne samouprave, a u svrhu nabave sadnog materijala u cilju povećavanja površina pod dugogodišnjim nasadima, te nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih površina.

Za izgradnju jednostavnih akumulacija u poljoprivredi

Korisnici ovih potpora mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava , a izgradili su jednostavneu akumulaciju za navodnjavanje u poljoprivredi, a prihvatljivi troškovi projekta su izgradnja jednostavnih akumulacija, a potpore se daju u najvišem iznosu do 15 tisuća kuna.

Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive 

Sredstva su namijenjena poljoprivrednicima koji se bave uzgojem stoke i imaju poljoprivredne površine. Za mala poljoprivredna gospodarstva potpora iznosi 50 posto prihvatljivih troškova, a za veća poljoprivredna gospodarstva 40 posto. Najviša potpora može iznositi 15 tisuća kuna.

Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenja poljoprivrednog zemljišta

Ova sredstva namijenjena su zainteresiranima za okrupnjavanje posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta i to za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja, troškove vezane za pripremu tla, čišćenje tla, odvoz biljnih ostataka i drugo.

Iskazivanje interesa za provedbu programa jačanja poduzetničkih kompetencija

Ovaj poziv odnosi se na razdoblje od 2018. do 2021. Godine, a njime župan Splitsko-dalmatinske županije poziva zainteresirane poduzetničke potporne institucije poput ratzvojnih agencija, poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poslovnih parkova i slično, da iskažu ibteres za potpore kojima će pomoći plaćanje troškova doprinosa iz plaća zaposlenika ili za troškove nastale kao posljedica provođenja projekata.

Potpune informacije o svim javnim pozivima, potrebnim uvjetima, dokumentacij i koju treba priložiti, kao i rokove dostave zahtjeva, možete pronaći OVDJE.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij