1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA -HSS
Nositeljica liste: MARICA TADIN, prof

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: TONI TARAŠIĆ

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARKO ĆURAK, dipl.ing.prom.

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositeljica liste: LJILJANA GARBATI 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositeljica liste: MARICA TADIN, prof.

1. MARICA TADIN, prof. Hrvatica K. Kambelovac, Lapotići 2 100711466, Kaštela
2. SLAVKO KELAM Hrvat K.Kambelovac, K.Krešimira 64 A 100303937, Kaštela
3. MATIJA MARIJA ÐIKIĆ,mag.oec.Hrvatica K.Kambelovac, Cesta dr.F.TuĊmana 506 100688688, Kaštela
4. ROBERT KOVAĈ Hrvat K.Kambelovac, A.Starĉevića 5 15289356, Kaštela
5. ANTE PERIŠIN Hrvat K.Kambelovac, Cesta F. TuĊmana 69 14816127, Kaštela
6. IVAN ŠOŠA, dipl. iur. Hrvat K.Kambelovac, Kralja Krešimira bb 100794570, Kaštela
7. TONĆI BEZIĆ, dipl. iur. Hrvat K.Kambelovac, Cesta dr. F.TuĊmana 36 14794786, Kaštela

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: TONI TARAŠIĆ

1. TONI TARAŠIĆ Hrvat K. Kambelovac, F.TuĊmana 5 15432697, Kaštela
2. JOSIP KAĈIĆ BARIŠIĆ Hrvat K.Kambelovac, Cesta dr. F.TuĊmana 640 100487768, Kaštela
3. MIRELA GLIBUŠIĆ Hrvatica K.Kambelovac, Put Rakovića bb 102314253, Kaštela
4. MARIJA NOVOKMET Hrvatica K.Kambelovac, Karlovo 10 103440352, Kaštela
5. BRANKA FRANJIĆ Hrvatica K.Kambelovac, Put Rakovića 12 102493590, Kaštela
6. MARIJA KAPOV Hrvatica K.Kambelovac, Ribola 2 102938968, Kaštela
7. ANA KAĈIĆ-BARIŠIĆ Hrvatica K.Kambelovac, Cesta dr. F.TuĊmana 640 103606506, Kaštela

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: MARKO ĆURAK, dipl.ing. prom.

1. MARKO ĆURAK, dipl.ing. prom. Hrvat K. Kambelovac, Ul. k.Krešimira 67 103507202, Kaštela
2. JAKOV BOÞINOVIĆ,dipl.ing.graĊ. Hrvat K.Kambelovac, Put Kruševika 11 104063344, Kaštela
3. FRANKICA BRAICA , dipl.oec. Hrvatica K.Kambelovac, Put Selišća 2 10256901 , Kaštela
4. HELENA BOÞINOVIĆ, dipl.oec. Hrvatica K.Kambelovac, Put Kruševika 10 1030227085,Kaštela
5. IVAN BOÞINOVIĆ, ing. graĊ. Hrvat K.Kambelovac, Put Kruševika 11 104136712, Kaštela
6. VENO JERKOVIĆ, akadem. kipar Hrvat K.Kambelovac, Put Kruševika 0 15725149, Kaštela
7. MATE KROLO Hrvat K.Kambelovac, Put Kruševika 6 103982657, Kaštela

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositeljica liste: LJILJANA GARBATI

1. LJILJANA GARBATI Hrvatica K. Kambelovac, Ul.Tome Nigera 0 15847064, Kaštela
2. MARIO TADIN Hrvat K.Kambelovac, Kralja Krešimira 72 103439999, Kaštela
3. KUZMA TOPIĆ Hrvat K.Kambelovac, Cesta dr. F.TuĊmana 144 103045010, Kaštela
4. MATE BEDALOV Hrvat K.Kambelovac, Ivana Pavla II 2 103050510, Kaštela
5. NIKOLA KONTA Hrvat K.Kambelovac, Don Frane Bege 36 103832514, Kaštela
6. ANTONIO DÞAL Hrvat K.Kambelovac, Ribola bb 103792397, Kaštela
7. VESNA RADNIĆ Hrvatica K.Kambelovac, Obala k. Tomislava 34 A 100566328, Kaštela


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)