1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA -HSS
Nositelj liste: PETAR MUSTAPIĆ

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositeljica liste: MARINA BUZOV

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: JURICA BOTIĆ, prof.


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: PETAR MUSTAPIĆ

1. PETAR MUSTAPIĆ Hrvat K.Novi, Riĉivica 0 15313767, Kaštela
2. ANTONIO BUDIMIR Hrvat K.Novi, Put sv. Jurja 89 103865460, Kaštela
3. ANTE COLIĆ Hrvat K.Novi, Šantićeva 9 102942679, Kaštela
4. LADISLAV BREŠKOVIĆ Hrvat K.Novi, Rudine bb 101782751, Kaštela
5. BORIS BUZOV Hrvat K.Novi, Rudine 25 A 103515568, Kaštela
6. IVAN BOTIĆ Hrvat K.Novi, Rudine 21 A 100425716, Kaštela
7. TINA BOTIĆ Hrvatica K.Novi, Rudine 18 103099317, Kaštela

2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositeljica liste: MARINA BUZOV

1. MARINA BUZOV Hrvatica K.Novi, Put sv. Jurja 131 103526123, Kaštela
2. STJEPAN MILKOVIĆ Hrvat K.Novi, Rudine bb 101596242, Kaštela
3. ZORAN MIKELIĆ Hrvat K.Novi, Sadine bb 101341528, Kaštela
4. DARIO KURTOVIĆ Hrvat K.Novi, Put mira 39 104106556, Kaštela
5. DRAGOSLAV ŠUNJERGA Hrvat K.Novi, Fra A.Pisturića 4 102210221, Kaštela
6. MILIVOJ BUZOV Hrvat K.Novi, Put sv. Jurja 131 103440891, Kaštela
7. IVICA VIDOVIĆ Hrvat K.Novi, Šantićeva 29 103875249, Kaštela

3. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: JURICA BOTIĆ, prof.

1. JURICA BOTIĆ, prof. Hrvat K.Novi, Put mira 5 103646270, Kaštela
2. IVAN VICKOVIĆ Hrvat K.Novi, Rudine bb 102916822, Kaštela
3. ŠPIRO ĈURKOV Hrvat K.Novi, Trećanica 9 101722394, Kaštela
4. ANTE ŠIMIĆ Hrvat K.Novi, Rudine 2 A 100681989, Kaštela
5. TONĆI MAROVIĆ Hrvat K.Novi, Crnoći III 6 104391868, Kaštela
6. JOSIP JURĈEV Hrvat K.Novi, Rudine 20 102623751, Kaštela
7. JOŠKO BEGONJA Hrvat K.Novi, Crnoći I 9 104261058, Kaštela

KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)