Lokalni izbori: HDZ prvi sa 42,80% - 13 vijećnika

Na lokalne izbore za Gradsko vijeće grada Kaštela izišlo je 9789 birača odnosno 31,95 posto od 30.635 birača. Sa 4188 glasova, odnosno 42,80 posto HDZ će imati 13 vijećnika, koalicija SDP-HNS-HSS-LS-SU sa 1719 pet vijećnika, HSP sa 1174 glasa tri vijećnika, NL Darka Varnice sa 672 odnosno dva gradska vijećnika, koalicija HSLS-HSU, Zeleni i NL Ivana Kovača po jednog gradskog vijećnika. 

Izborni prag u gradu Kaštelima nije prošao Hrvatski blok i Koalicija stranaka HDRS-HČSP-HIP-HK-DU.

  Kaštel
Sućarac
Kaštel
Gomilica
Kaštel
Kambel.
Kaštel
Lukšić
Kaštel
Stari
Kaštel
Novi
Kaštel
Štafilić
Radun Rudine   Ukupno glasova Ukupno glasova(%) Broj vije-
ćnika
                           
HDRS, HČSP,
HD, HIP, HKDU
66  27  28  52  64  65  54  12  16    384  3,92 
HDZ  770  527  617  526  512  353  478  268  137    4188  42,80  13 
HSLS, HSU,
ZELENI
82  50  46  96  113  58  86  28  12    571  5,84 
HSP  114  190  304  184  81  61  138  80  22    1174  12,00 
HB  47  45  20  22  26  10  34  16    226  2,31 
NL Ivan
Kovač
323  24  38  45  30  47  26    538  5,50 
NL Darko
Varnica
78  40  137  80  76  61  64  82   54   672  6,87 
SDP, HNS,
HSS, LS, SU
304  267  223  289  212  149  204  45  26    1719  17,57 
Nevažeći
listići
61  41  47  40  36  24  42  14    313  3,20   
                           

Birača
po popisu

 5182  3811  4102  4500  3501  2798  3825  1912  995         
Ukupno
glasovalo
1845  1211  1460  1334  1150  828  1126  545  286         
Ukupno
glasovalo (%)
 35,6 31,8   35,6   29,6  32,8  29,6  29,4  28,4   28,7         


HDZ:

1. ANTE SANADER, dipl. ing., Hrvat, E. Kvaternika 32, K. Gomilica 101181366 - Kaštela
2. prof. dr. sc. MIHOVIL BIOČIĆ, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana 149, K. Sućurac, 14899924 - Kaštela
3. PETAR BOLJAT, Hrvat, Ribola 19, K. Kambelovac, 100897273 - Kaštela
4. JOSIP VIDIĆ, puk. HV. Hrvat, Podmeje bb, K. Gomilica, 101269682 - Kaštela
5. MARKO PARČINA, ing Hrvat, Magistrala 1, K. Lukšić, 100006888 - Kaštela
6. ANTE GREPO, ing. oec, HRVAT, Cesta dr. F. Tuđmana bb, K. Novi, 100022425 - Kaštela
7. NENAD PERA, Hrvat, Senjskih uskoka 7, K. Štafilić, 101139355 - Kaštela
8. NADA MARŠIĆ, Hrvatica, Fuležina 65. K. Stari, 15605369-Kaštela
9. ILIJA JURIĆ, Hrvat, Zagorski put bb, K. Stari, 14402208 - Kaštela
10. MARIJO KUDUZ, Hrvat, Ričivica bb, K. Novi, 100480717 - Kaštela
11. TONE RENIĆ, Hrvat, Obala k. Tomislava bb, K. Kambelovac, 153186 - Kaštela
12. ANTE ŠIŠKOV, dipl. ing. Hrvat, Don A. Rubignonija 6, K. Sućurac, 100564531 - Kaštela
13. IVAN ČAGALJ, dipl. ing Hrvat, Žrtava rata 35, K. Novi, 101125962 – Kaštela


HSLS:

1. IVAN ŠUNJERGA
, Hrvat, Fuležina 12, Kaštel Stari, 15313764, Kaštela


HSP:

1. STJEPAN MAGLICA, Hrvat, Obala k. Tomislava 1, K. Kambelovac, 12707933 - Kaštela
2. ZLATKO ROŽIĆ, Hrvat, Ribola 3, K. Kambelovac, 101189195 - Kaštela
3. ZORAN VUKIĆ, Hrvat, Cesta dr F. Tuđmana bb, K. Kambelovac, 14615854 – Kaštela


NL Ivana Kovaća:

1. IVAN KOVAČ, Hrvat, Dr. A. Alfirevića 22, K. Sućurac, 14257414 – Kaštela


NL Darka Varnice:

1. DARKO VARNICA, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana bb, K. Kambelovac, 14296480 - Kaštela
2. ŽELJKO BATINA, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana, K. Stari, 06411691 – Kaštela


 

Koalicija SDP, HNS, HSS, LS, SU:

1. BRANKO ŠALOV, Hrvat, Put groblja bb, K. Gomilica, 1003501541 - Kaštela
2. VIŠNJA ŠPIKA, Hrvatica, Kod željezničke stanice 7, K. Sućurac, 12743526 - Kaštela
3. MATE SELAK, Hrvat, Dr. J. Omašića 86, K. Stari, 14577158 - Kaštela
4. MIŠO PERAN, Hrvat, Obala k. Tomislava 38, K. Stari, 15725021 - Kaštela
5. GORDANA VANJAK, Hrvatice, Rušinac 5, K. Lukšić, 15749783 - Kaštela


Download: Rezultati glasovanja za izbor članova Gradskog vijeća grada Kaštela (Gradsko izborno povjerenstvo grada Kaštela).

Copyright © 2023. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...