2. HDZ

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: ANTE SANADER, dipl. ing., Hrvat, E. Kvaternika 32, K. Gomilica 101181366-Kaštela

1. ANTE SANADER, dipl. ing., Hrvat, E. Kvaternika 32, K. Gomilica 101181366 - Kaštela
2. prof dr. se. MIHOVIL BIOČIĆ, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana 149, K. Sućurac, 14899924 - Kaštela
3. PETAR BOLJAT, Hrvat, Ribola 19, K. Kambelovac, 100897273 - Kaštela
4. JOSIP VIDIĆ, puk. HV. Hrvat, Podmeje bb, K. Gomilica, 101269682 - Kaštela
5. MARKO PARČINA, ing Hrvat, Magistrala 1, K. Lukšić, 100006888 - Kaštela
6. ANTE GREPO, ing. oec, HRVAT, Cesta dr. F. Tuđmana bb, K. Novi, 100022425 - Kaštela
7. NENAD PERA, Hrvat, Senjskih uskoka 7, K. Štafilić, 101139355 - Kaštela
8. NADA MARŠIĆ, Hrvatica, Fuležina 65. K. Stari, 15605369-Kaštela
9. ILIJA JURIĆ, Hrvat, Zagorski put bb, K. Stari, 14402208 - Kaštela
10. MARIJO KUDUZ, Hrvat, Ričivica bb, K. Novi, 100480717 - Kaštela
11. TONE RENIĆ, Hrvat, Obala k. Tomislava bb, K. Kambelovac, 153186 - Kaštela
12. ANTE ŠIŠKOV, dipl. ing. Hrvat, Don A. Rubignonija 6, K. Sućurac, 100564531 - Kaštela
13. IVAN ČAGALJ, dipl. ing Hrvat, Žrtava rata 35, K. Novi, 101125962 – Kaštela
14. IVICA ŠKOPLJANAC, dipl. ing., Hrvat, Radun b.b., K. Stari, 100640511 - Kaštela
15. ANTE ŠUŠKO, dipl iur. Hrvat, Don. F. Ivasovića 58, K. Stari, 13312536 - Kaštela
16. JOSIP BURIĆ, Hrvat, Obala k. Tomislava bb, K. Lukšić, 15483328 - Kaštela
17. SMILJANA MELVAN, Hrvatica, Javorska 17. K. štafilič, 15749946 - Kaštela
18. PETAR MUSTAPIC, Hrvat, Ričivica bb, K. Novi, 15313767 - Kaštela
19. DENIS IVANOVIĆ, Hrvat, Fra F. Careva bb, K. Gomilica, 15313723 - Kaštela
20. MARIJA VULAS, Hrvatica, Magistrala Orišac 1, K. Sućurac, 15655085 - Kaštela
21. dr. ILKO TRANFIĆ, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđmana 16, K. Štafilić, 101047015 - Kaštela
22. doc. dr. se. BISERKA REŠIĆ, Hrvatica, Cesta dr. F. Tuđmana 96, K. Kambelovac, 01413365 - Kaštela
23. IVAN UDOVIČIĆ, dipl. ing., Hrvat, Fuležina 24 a, K. Stari, 15605473 - Kaštela
24. DRAŠKO MIHALJEVIĆ, Hrvat, Majurina 20, K. Lukšić, 101828179 - Kaštela
25. dr. DRAGAN BARIĆ, Hrvat, dr. A. Starčevića 88, K. Sućurac, 100042031 - Kaštela

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...HDZ na FORUMU...


Program HDZ-a Kaštela 2005. - 2009. g.


Kaštela 2005. - 2009. u komunalnoj djelatnosti

- Urediti rivu u Sućurcu prema projektnoj dokumentaciji.
- Završiti EKO projekat
- Izraditi sekundarnu mrežu vodoopskrbe i odvodnje
- Izraditi detaljne planove uređenja vrijednih urbanistički dijelova grada: Brce Lukšić, Brce Stari, Plavi Jadran
- Urediti Cestu dr Tuđmana prateći EKOprojekt
- Rekonstrukcija i uređenje infrastrukture i ulice dr Josipa Omašića u Lukšiću
- Proširiti križanje Ceste dr Tuđmana i Zagorskog puta u Starome
- Proširiti i urediti magistralnu cestu cijelom dužinom kroz Kaštela
- Izgraditi spojne ceste od magistrale do radne zone Brižine u Sućurcu
- Rekonstruirati i urediti gradske ulice od Ceste dr Tuđmana do mora prema već pripremljenim projektima (Žrtava rata, dr Ante Starčevića, Ivana Danila, sv. Lucije)
- Izgraditi ulicu kroz hotelsko naselje Resnik do Bilinske vode
- Urediti obalnu šetnicu prema pripremljenim projektima kroz cijela Kaštela
- Izgraditi nove požarne puteve s obje strane Kozjaka i u Bijaćima
- Urediti potoke i bujice prema pripremljenim projektima
- Asfaltirati i rasvjetliti lokalne ulice prema programima mjesnih odbora
- Urediti i proširiti mjesna groblja prema potrebama građana: Stari, Lukšić, Sućurac i Gomilica
- Izgraditi vodospreme i crpne stanice Rudine 2 i Rudine 3 prema ishođenim dozvolama
- Razviti komunalni pogon u gradsku komunalnu tvrtku
- Urediti nove i održavati postojeće parkovne i zelene površine
- Urediti, širiti i opremiti gradske plaže - dobijanje plave zastave
- Izvršiti katastarsko premjeravanje Kaštela te digitalizaciju i reambulaciju katastarskih mapa
- Napraviti detaljne i urbanističke planove uređenja posebno osjetljivih područja
- Projektirati novo gradsko groblje na Kobiljaku u Rudinama


Kaštela 2005. - 2009. u prosvjeti, kulturi i športu

- Izgraditi gradsku športsku dvoranu sa 1500 mjesta u Sućurcu na Sokolani
- Sufinancirati izgradnju športske dvorane pored OŠ Bijaći u Novome, prema pripremljenom projektu
- Obnoviti zgradu Baletne škole za gradsku glazbenu školu
- Obnoviti kulu Cambi sa knjižnicom i mjesnom dvoranom
- Sanirati krov i urediti unutrašnjost kaštela Rušinac u Lukšiću
- Povećati broj srednjoškolskih usmjerenja, pogotovo matematičkih i tehničkih
- Osnovati javno pučko učilište
- Urediti Biskupovu palaču u Sućurcu kao muzejski prostor
- Sanirati crkvu i promijeniti krov na crkvi sv. Nikole u Starome na Radunu
- Sanirati crkvu i sv. Jurja od Žestinja u Rudinama
- Urediti kulu Nehaj u Štafiliću
- Sanirati benediktinski Kaštilac u Gomilici
- Izgraditi vrtić i društvene prostorije u Radunu
- Izraditi dokumentaciju i početi izgradnju gradskog zatvorenog bazena
- Izraditi dokumentaciju za izgradnju srednjoškolskog centra u Lukšiću
- Urediti okoliš sportskog centra s igralištem u Radunu
- Urediti sportski centar u Rudinama
- Promovirati i razvijati Festival dalmatinske pjesme i školu klapske pjesme


Kaštela 2005. - 2009. u prosvjeti, kulturi i športu

- Nadograditi vrtić Maginja u Sućurcu za još 60 djece
- Stipendirati najbolje učenike i studente
- Subvencionirati javni prijevoz učenika i studenata
- Financirati kupnju novih autobusa
- Nadograditi vrtić u Štafiliću za još 120 djece
- Izraditi projektnu dokumentaciju za novi vrtić u Starome


Kaštela od 2005. do 2009. godine u socijalnoj skrbi

- Sufinancirati drugu fazu centra Mir sa športskom dvoranom i pratećim sadržajima
- Poticati stanogradnju za obitelji u sklopu državnih projekata
- Izgraditi stanove za hrvatske branitelje u Rudinama
- Osigurati besplatne udžbenike za djecu u obiteljima s četvoro i više djece
- Povećati program darivanja novorođenčadi
- Osigurati jednokratne i kontinuirane pomoći socijalno ugroženim obiteljima
- Financirati pučku kuhinju
- Skrbiti o starijim i nemoćnim osobama
- Financirati javni prijevoz starijim sugrađanima


Kaštela 2005. - 2009. u razvoju gospodarstva i ekologiji

- Poticati razvoj pomorstva, ribarstva i pogotovo nautičkog turizma
- Projektirati i izgraditi lukobran uz kulu Nehaj u Štafiliću
- Izgraditi lučicu u Novome prema projektu uređenja obalnog pojasa
- Poticati razvoj obiteljskog turizma i otvaranje obiteljskih hotela
- Poticati kvalitet usluge u svim turističkim sadržajima
- Poticati razvoj poljodjeljstva, vinogradarstva, maslinarstva i uzgoja trešnje
- Poticati uvođenje novih tehnologija u stakleničkoj proizvodnji
- Poticati malo poduzetništvo i obrtništvo
- Otvoriti radnu zonu na prostoru grada Kaštela uz autocestu Zagreb - Split
- Završiti informatizaciju rada javnih gradskih službi kao servis gospodarstvu i građanima
- Izraditi projektnu dokumentaciju i započeti plinifikaciju grada
- Poticati projekte uzgoja zdrave hrane
- Ustrajati na najvišim ekološkim standardima
- Izraditi studije kvalitete mora u Kaštelanskom zaljevu
Copyright © 2023. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...