Izborni program SDP-a Kaštela uključuje i ideje i planove kako unaprijediti odgojno-obrazovne standarde u Kaštelima i to od predškolskog, preko osnovnoškolskog do srednjoškolskog obrazovanja.

SDP Kaštela oduvijek je zagovarao poseban tretman Gradskog vrtića Kaštela kao jedine vrtićke ustanove kojoj je osnivač Grad Kaštela. Unatoč tome što formalno ispunjavaju odredbe Državnog pedagoškog standarda, mnogi prostori se nalaze u objektima koji su odavno uređeni ili se nalaze u objektima koji izvorno nisu izgrađeni u te svrhe. Uvažavajući trud i napor njegovih djelatnika, SDP Kaštela prije svega inzistira na podizanju standarda opremljenosti objekata Gradskog vrtića Kaštela. Naime, svjesni nužnog ulaganja u kvalitetu predškolskog odgoja, želimo uložiti značajna sredstva u opremljenost vrtića, ali i u dodatne edukacije i stručna usavršavanja djelatnika vrtića.

Danas u Kaštelima uslugu cjelodnevnog boravka u osnovnim školama pruža samo Osnovna škola Bijaći u Kaštel Novom, što ni u kom slučaju nije dovoljno imajući na umu veličinu grada. Usluga cjelodnevnog boravka nije privilegija, nego standard suvremenog življenja koji Grad Kaštela, u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s osnivačem škola, mora pratiti i omogućiti svojim građanima. Stoga se SDP Kaštela zalaže za dodatno subvencioniranje već postojećih kapaciteta cjelodnevnog boravka i podupire uvođenje novih razrednih odjela uključenih u cjelodnevni boravak u drugim osnovnim školama u Kaštelima.

SDP Kaštela posebnu pozornost pridaje srednjoškolskom obrazovanju. Iako Grad Kaštela nije osnivač škola na svom području, SDP Kaštela u proširenju programa stipendiranja učenika srednjih škola na učenike u deficitarnim zanimanjima, osobito one poljoprivrednog usmjerenja, vidi mogućnost razvijanja prepoznatljivosti Kaštela upravo u poticanju razvoja poljoprivredne djelatnosti. Dakako, SDP Kaštela ne želi zapostaviti ni druge učenike, a posebno inzistira na poticanju razvoja darovitosti.


KOMENTARI: