KAŠTEL KAMBELOVAC

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL KAMBELOVAC

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste : JOSIP BERKET
Kandidatkinje/kandidati:
1. JOSIP BERKET, Hrvat, K. Kambelovac, Obala kralja Tomislava 32, rođ. 31.8.1955., OIB: 73874338835, M
2. MERI ŠKOPLJANAC GAGIĆ, prof, Hrvatica, K. Kambelovac, Pavla Radića 24, rođ. 11.9.1968., OIB: 59061932786, Ž
3. KRISTINA KONTA, Hrvatica, K. Kambelovac, Don Frane Bege 36, rođ. 5.4.1984., OIB: 28646403148, Ž
4. VENO JERKOVIĆ, ak.kipar,Hrvat, K. Kambelovac, Put Kruševika 29, rođ. 16.6.1957.,OIB: 41939029253, M
5. TOMISLAV TADIN, Hrvat, K. Kambelovac, Tome Nigera 1, rođ. 22.9.1965., OIB: 91496219958, M
6. JOZICA KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ, Hrvatica, K. Kambelovac, Cesta dr. F. Tuđmana 323a, rođ. 6.8.1954., OIB: 85221327667, Ž
7. MARIN BANOVIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Karlovo 44, rođ. 17.11. 1983., OIB: 19114160512, M
8. STANKA RENIĆ, prof., Hrvatica, K. Kambelovac, B .F. Franića 26, rođ. 3.7.1987., OIB: 08475720190, Ž
9. ANTO REPIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Put Kruševika 51, rođ. 13.10.1965., OIB: 72328383092, M

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositeljica liste: DORIS GRGURIN
Kandidatkinje/kandidati:
1. DORIS GRGURIN, Hrvatica K. Kambelovac, Biskupa F. Franića 38, rođ. 23.10.1963., OIB: 09869171741, Ž
2. MATE TARAŠ, Hrvat, K. Kambelovac, TeŽački put 41, rođ. 10.11.1952., OIB: 67023099415, M
3. ANTE LJUBIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Put Butirića 13, rođ. 7.11.1949., OIB: 11548009140, M
4. NIKOLA DRAGUN, Hrvat, K. Kambelovac, Cesta dr. F. Tuđmana 586, rođ. 19.11.1965.,OIB:45912664063,M
5. MARKO ĆURAK, Hrvat, K. Kambelovac, K. Kešimira 67, rođ. 2.10.1962., OIB: 16091112187, M
6. SLAVKO KELAM, Hrvat, K. Kambelovac, Planiće 19a, rođ. 23.6. 1964., OIB: 43521022210, M
7. IVAN BOŽINOVIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Put Kruševika 11, rođ. 10.11.1985., OIB: 21243525219, M
8. DUJE PERIŠIN, Hrvat, K. Kambelovac, Dudanov put 8, rođ. 25.9.1979., OIB: 09554457283, M
9. MARINA ĆENAN, Hrvatica, K. Kambelovac, Kralja Tomislava 17a, rođ. 8.7.1979., OIB: 71435457214, Ž
2 / 2

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SOCIJALNO -LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj liste: FRANO ĆURIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. FRANO ĆURIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Cesta dr. F. Tuđmana 508, rođ. 30.1.1989., OIB: 01407844357, M
2. TONĆI VIŠIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Karlovo 66, rođ. 17.1.1947., OIB: 77270693956, M
3. NAĐA NOVAK, Hrvatica, K. Kambelovac, Ribola 18, rođ. 20.4.1958., OIB: 16530018089, Ž
4. VEDRAN ŠIPIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Don K. Sinovčića 5, rođ. 21.10.1989., OIB: 12891126504, M
5. TONI TARAŠIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Cesta dr. F. Tuđmana 297, rođ. 28.2.1974., OIB: 39935061381, M
6. TEODOR GAVRIĆ, Hrvat, K. Kambelovac, Cesta dr. F. Tuđmana 640, rođ. 6.3.1964., OIB: 45618623601, M
7. SLAVKO DANIELOV, Hrvat, K. Kambelovac, Ribola 16, rođ. 3.6.1972., OIB: 95017690308, M
8. TONI BEDALOV, Hrvat, K. Kambelovac, Karlovo 2, rođ. 14.12.1985., OIB: 78654240456, M
9. GORANKA KANAJET, Hrvatica, K. Kambelovac, Cesta dr. F. Tuđmana 353, rođ. 4.9.1956., OIB: 84393881048, Ž

Copyright © 2023. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...