KAŠTEL NOVI

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA  MJESNOG ODBORA ODBORA KAŠTEL NOVI

1. AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRAVATSKU
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA – HZ
HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD

Nositelj liste: ILKO TRANFIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. ILKO TRANFIĆ, Hrvat, K. Novi, Vladimira Stude 11, rođ. 13.9.1960., OIB: 21406174303, M
2. MARIO SERAJLIĆ, Hrvat, K. Novi, Radunićeva 17, rođ. 11.8.1977., OIB: 74268899195, M
3. MATE ĆURIĆ, Hrvat, K. Novi, Don Frane Bulića 21, rođ. 31.10.1981., OIB: 70781245392, M
4. NIVES VILIĆ, Hrvatica, K. Novi, Bagulova 2, rođ. 30.4.1967., OIB:11712717012, Ž
5. JOZO LATINČIĆ, Hrvat, K. Novi, Ponikvice 5, rođ. 25.8.1966., OIB: 91995599420, M
6. TOMO ŠARIĆ, Hrvat, K. Novi, Deankovićeva 44, rođ 28.1.1975., OIB: 29389041331, M
7. STIPAN BULJAN, Hrvat, K. Novi, Put sv. Josipa 30, rođ. 3.8.1961., OIB: 36615252400, M

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj liste: JOŠKO BOTIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. JOŠKO BOTIĆ, Hrvat, K. Novi, Don Ivana Vuletina 39, rođ. 19.3.1966., OIB: 74329300732, M
2. NIKOLA GOTOVAC, Hrvat, K. Novi, Cesta dr. F. Tuđmana 785, rođ. 28.4.1940., OIB: 18962773605, M
3. DINKO BEKAVAC, Hrvat, K. Novi, Cesta dr. F.Tuđmana 1014, rođ. 19.10.1941., OIB: 86470975898, M
4. JURICA ŠKRAPIĆ, Hrvat, K. Novi, Narodnog preporoda 29, rođ. 27.7.1981., OIB: 69823466291, M
5. MILA RAŠIĆ, Hrvatica, K. Novi, Hrvatskog branitelja 2, rođ. 25.8.1988., OIB: 30132354162, Ž
6. IVICA ŠIMIĆ, Hrvat, K. Novi, Uz vrtle 14, rođ. 20.5.1955., OIB: 24576347673, M
7. GRGICA BENUTIĆ, Hrvat, K. Novi, Put Zagoraca 20, rođ. 5.2.1978., OIB: 51008036007, M
2 / 2

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositeljica liste: BISERKA TREBEC
Kandidatkinje/kandidati:
1. BISREKA TREBEC, Hrvatica, K. Novi, K.F. Kuharića 28, rođ. 31.12.1960., OIB: 39769746252, Ž
2. DRAGAN PUNDA, Hrvat, K. Novi, Cvitićeva 35, rođ. 26.1.1985., OIB: 99537949142, M
3. IVANKA JADRIĆ, Hrvatica, K. Novi, K. F. Kuharića 2, rođ. 23.9.1960., OIB:75118411071, Ž
4. MIRJANA ČAVALA, Hrvatica, K. Novi, Sv. Petra od Klobuka 18, rođ. 26.12.1960.,OIB:98122218825, Ž
5. KRISTINA JADRIĆ, Hrvatica, K. Novi, K. F. Kuharića 2, rođ. 23.11.1991., OIB:26839161677, Ž
6. MIRELA TREBEC, Hrvatica, K. Novi, K. F. Kuharića 28, rođ. 30.10.1991., OIB:63238690061, Ž
7. MARIO KUZMANIĆ, Hrvat, K. Novi, Put Zagoraca 18, rođ. 7.4.1982., OIB: 69741852651, M

Copyright © 2023. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...