KAŠTEL ŠTAFILIĆ

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL ŠTAFILIĆ

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

Nositelj liste: NENAD PERA
Kandidatkinje/kandidati:
1. NENAD PERA, Hrvat, K. Štafilić, Senjskih uskoka 7, rođ. 16.7.1963., OIB: 67159850801, M
2. MARIJA JURAS, Hrvatica, K. Štafilić, Bijaćka 31, rođ. 26.7.1953., OIB: 84098771094, Ž
3. ŽELJKO PLAZONIĆ, Hrvat, K. Štafilić, Sv. Lucije 1, rođ. 21.11.1956., OIB: 09741567145, M
4. ANTE BOTIĆ, Hrvat, K. Štafilić, Cesta dr. F .Tuđmana 835, rođ: 9.7.1983., OIB: 83390895342, M
5. VINKA KUZMANIĆ, Hrvatica, K. Štafilić, Ulica Stipe Pense 3, rođ. 14.9.1983., OIB: 23981841971, Ž
6. JEAN BILUŠ-GAGIĆ, Hrvat, K. Štafilić, Vlade Šimere 11, rođ. 13.10.1975., OIB: 50023181930, M
7. DINO ŠIMERA, Hrvat, K. Štafilić, Vlade Šimere 1, rođ. 26.2.1976., OIB: 08926159115, M

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SOCIJALNO -LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositelj liste: TUGOMIL-JURE ZEKAN
Kandidatkinje/kandidati:
1. TUGOMIL – JURE ZEKAN, Hrvat, K. Štafilić, Put Resnika 2, rođ. 26.6.1939., OIB: 84397956623, M
2. GORDANA-ZORICA VUČKOVIĆ, Hrvatica, K. Štafilić, S. Pense 24, rođ. 16.9.1951., OIB:99748448485, Ž
3. VATROSLAV PENSA, Hrvat, K. Štafilić, Bijaćka 36, rođ. 3.3.1992., OIB: 97018111549, M
4. MIROSLAV BOŠNJAK, Hrvat, K. Štafilić, S. Pense 18, rođ. 1.3.1972., OIB: 51075868574, M
5. ANTE BAŠIĆ, Hrvat, K. Štafilić, Bijaćka 70, rođ. 1.6.1977., OIB: 57339551266, M
6. ŽELJKA LISTEŠ, Hrvatica, K. Štafilić, Nehajski put 10, rođ. 22.10.1955., OIB:01053271315, Ž
7. DRAŽEN ĐAKOVIĆ, Hrvat, K. Štafilić, Put Resnika 11, rođ. 7.1.1984., OIB: 80725680083, M

Copyright © 2023. Portal grada Kaštela. Sva prava zadržana.
Kastela.org koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva, saznaj više...