Izbori 2013 - Za Gradonačelnika Kaštela

Lokalni izbori 2013 - za gradonačelnika Kaštela Stanje: 19.5.2013 23:56 Starnica se automatski obnavlja svakih 30 sekundi
 
  Br. Glasova     1.
Kino sv. Juraj - K.
Sućurac
2.
Kaštel Sućurac
3.
Kaštel
Sućurac
4.
Udruga Putalj- K.
Sućurac
5.
Vatrogasni dom K. Gomilica
6.
Gošk - K. Gomilica
7.
Kambel
8.
Kambel
9.
K. Lukšić
10.
Vitturi -K.
Lukšić
11.
K.Stari
12.
Vatrogasni dom, K.Stari
13.
Radun
14.
K. Novi
15.
Bijaći
K. Novi
16.
Rudine
17.
K. Štafilić
18.
K. Štafilić
  UKUPNO glasaća   33691   1130 1100 2068 1218 1600 2573 1817 2594 2657 2149 2099 1844 2110 2014 1876 1600 1245 1997
  Izišlo   13511   489 530 867 524 711 1016 805 1057 1015 874 963 803 808 716 664 576 409 684
  Izišlo %   40,10%   43,27% 48,18% 41,92% 43,02% 44,44% 39,49% 44,30% 40,75% 38,20% 40,67% 45,88% 43,55% 38,29% 35,55% 35,39% 36,00% 32,85% 34,25%
  Važeći   13133   475 512 832 500 690 991 782 1032 979 859 941 779 794 707 642 558 396 664
1 Josip Berket 3799 28,12%   133 132 172 121 216 275 383 399 296 262 242 238 145 189 157 158 106 175
2 Branko Radačić 759 5,62%   9 15 50 19 21 33 21 54 33 44 84 70 96 54 42 44 27 43
3 Alenka Rokov 1416 10,48%   55 93 113 66 125 173 75 85 88 124 73 56 31 50 66 31 40 72
4 Mario Serajlić 403 2,98%   8 7 20 9 17 13 11 17 38 34 26 8 81 33 30 26 10 15
5 Vladimir Škopljanac 369 2,73%   13 15 14 10 6 14 8 22 37 22 18 50 27 30 23 17 15 28
6 Ivan Udovičić 6387 47,27%   257 250 463 275 305 483 284 455 487 373 498 357 414 351 324 282 198 331
  Nevažeći listići 378 2,80%   14 18 35 24 21 25 23 25 36 15 22 24 14 9 22 18 13 20
UKUPNO: 13511 100,00% 489 530 867 524 711 1016 805 1057 1015 874 963 803 808 716 664 576 409 684