hren
'Sućuraški krnjeval' održan je u subotu 17.02.2007 godine u 15.00 sati  u organizaciji Karnevalske pučke udruge «Kampanel» iz Kaštel Sućurca. Već oko 14.00 sata na ulici koja vodi do «pokojne» (bivše) pilane počele su se sakupljati grupe sa umaškaranim sudionicima karnevala.

Opširnije...

NOVOSTI

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij