Aeroklub Sinj i ove godine vrši upis kandidata za padobransku obuku. Inicijalni sastanak sa kandidatima. održat će se u nedjelju 11.veljače na aerodromu Sinj. Na sastanku će biti prezentirane sve bitne stvari o padobranstvu koje polaznici trebaju znati.

Obuka se sastoji od tri dijela. Teoretska nastava održat će se u učionici kluba. Zemaljska obuka i praktični skokovi provodit će se na aerodromu Sinj.

Mjesto i vrijeme inicijalnog sastanka:
- 11. veljače 2018. u 15 sati,
- Aerodrom Sinj, Put Piketa bb, Sinj

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na Facebook stranicama kluba: www.facebook.com/aeroklubsinj  ili na mobitel: 091/79-22-268


KOMENTARI: