hren

REZULTAT I POTREBE AFIRMACIJE SOKOLOVOG LIKA I DJELA
S ciljem istraživanja lika i dijela djela fra Bernardina Sokola, promicanja istine o njegovom životu i smrti te promocije glazbenih djela ovog svećenika, u lipnju je osnovano „Hrvatsko društvo dr. fra Bernardin Sokol“, a ovih dana održana je i prva sjednica Upravnog odbora te Nadzornog odbora društva.

Društvom predsjedava mo. Josip degl`Ivellio, a među članovima su i prof. dr. sc. fra Bernardin Škunca, dipl. oec. Milivoj Bratinčević, ujedno dopredsjednik HDBS-a, prof. dr. sc. Mihovil Biočić, doc. dr. sc. Vito Balić, dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo, spec. admin. publ. Marin Kaporelo, prof. dr. sc. Hana Breko Kustura te Renata Jukić.

Bila je ovo prigoda da se rezimiraju dosadašnji rezultati istraživanja lika i djela fra Bernardina Sokola, a među nizom događanja posebno je istaknuta manifestacija i  znanstveni skup „Dani fra Bernardina Sokola“ koja se održala u Splitu i Kaštelima. Posebna pažnja usmjerena je na buduće djelovanje društva, a između ostalog tu je digitalizacija autorskih skladbi fra Bernardina Sokola kao jedna od smjernica u procesu približavanja njegovog skladateljskog opusa, pokretanje festivala sakralne glazbe „Večeri fra Bernardina Sokola“ u suradnji sa splitskim Sveučilištem,  postepena afirmacija Sokolova skladateljskog opusa uključivanjem njegovih skladbi u svojevrsne baštinske programe i  projekte, uključivanje djela fra Bernardina na ovogodišnjem izdanju festivala Cro patria u organizaciji Glazbene mladeži Split i drugo.
Društvo će izraditi i svoju web stranicu, koja će u funkciji biti do kraja ove godine, a na njima će zainteresirana javnost moći se upoznati s fra Bernardinovim skladbama, a kroz tekstove i s njegovim životom. Najvaljena su i sudjelovanja HDBS-a na natječaje i pozive Ministarstva kulture te Splitsko-dalmatinske županije i Grada Kaštela.

Upravni odbor društva, na svojoj prvoj sjednici, prof. dr. sc. fra Bernardina Škuncu izabrao je za doživotnog počasnog predsjednika HDBS-a.

 

 

Foto: KK


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij