STRUČNI SKUP U SKLOPU PROGRAMA ČAKAVSKE VEČERI
U nastavku programa 26. ČAkavske večeri OŠ Bijaći, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i OŠ Bijaći iz Kaštel Novog, u petak, 21. travnja s početkom u 16 sati će se u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću za učitelje hrvatskog jezika Splitsko-dalmatinske županije održati stručni skup Srednjodalmatinska toponimija.

Predavači i teme:
Klara Mitar, prof.: Metodički pristup čuvanju jezične baštine
dr. sc. Tonči Burić: Kaštelanska toponimija
dr. sc. Srećko Listeš: Kliška toponimija


KOMENTARI: