notar

Javni bilježnik moći će utvrditi identitet stranke i videovezom i e-identifikacijom.
U mandatu novog vodstva Hrvatske javnobilježničke komore, kroz nastavak digitalizacije javnobilježničkih usluga očekuje se kompletiranje preventivnog pravosuđa, u sklopu čega visoki stupanj pravne sigurnosti i prevencija sporova, tako i onih iz pravnih poslova koji se odnose na stvarna prava na nekretninama.

Na izbornoj skupštini izabrana su tijela za novi trogodišnji mandat te je nova-stara predsjednica Zvijezdana Rauš-Klier, javna bilježnica iz Varaždina od 1995., kada je ta djelatnost obnovljena u RH. U planu Komore je, navode, dodatno unaprijediti poslovanje i usluge koje će olakšati pristup građanima i povećati pravnu sigurnost, naročito javnih registara kao što su zemljišne knjige i sudski registar.

Bez komercijalne platforme
“Naš je smisao i zadaća biti na usluzi svim građanima, prevenirati sporove, davati sigurnost podacima zemljišne knjige i sudskog registra i u tom kontekstu ćemo nastaviti unapređivati procese i razinu usluge javnobilježničke struke”, istaknula je Rauš-Klier.

UHJK planira finalizirati dosta novih projekata pa će se već od ljeta pomoću nove aplikacije povezane s eNotarom moći na daljinu osnovati trgovačko društvo ili unijeti promjene u postojećem uz sudjelovanje javnog bilježnika.

Notari bi ove godine trebali rasteretiti i gruntovnice jer će se prijedlozi za upise u zemljišne knjige i izdavanje izvadaka rješavati elektroničkim putem. Usto, izrađuje se i novi IT sustav registara koje vodi Komora (oporuke, anticipiranih naredbi i zadužnica), uz mogućnost uvođenja i novih digitalnih registara (npr. Punomoći te javnobilježnički akti).

Cjelokupna digitalizacija javnog bilježništva je u stvari digitalizacija preventivnog pravosuđa, a realizira se u zasebnom IT sustavu s najvišim razinama digitalne i pravne sigurnosti, pod nadzorom HJK, a ne putem komercijalnih platformi.

Uz podršku Ministarstva pravosuđa i uprave hrvatski notarijat čeka uskoro implementacija njemačkog modela rada javnih bilježnika na daljinu, koji će kao najsigurniji model, prema Rauš-Klier, omogućiti da javni bilježnik utvrdi identitet stranke, njezinu pravu i ozbiljnu volju te da je savjetuje kako na najbolji i zakonit način može ostvariti svoj cilj.

Sve to kombinacijom videokonferencijske veze i elektroničke identifikacije te uvidom u fotografiju stranke iz identifikacijske isprave, a stranke će se nalaziti u ‘sigurnoj virtualnoj sobi’ s javnim bilježnikom i neće morati dolaziti u njegov ured.

Posebno korisnom smatra e-punomoći koje će kao i ostale javnobilježničke e-isprave biti lako provjerljive i iskoristive u postupcima koji će se voditi na daljinu.

Mora nesmetano raditi
Riječ je o aplikaciji koja će, kako pojašnjava, biti jednostavna za korištenje za stranke, ali istovremeno maksimalno sigurna s aspekta kibernetičke sigurnosti, zaštite osobnih podataka, povjerljivosti službene tajne i poštovanja propisa o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma te koja će “puno značiti i poslovnom svijetu”.

Naime, troškovi putovanja biti će manji i poduzetnici će ekonomičnije moći iskoristiti svoje vrijeme, dok će im isprave koje nastanu e-putem biti “dostupne i pohranjene u prikladnom e-obliku i odmah provedive u e-registrima i e-bazama podataka poput gruntovnice, sudskog registra, porezne baze podataka, statistika, baza mirovinskog i zdravstvenog osiguranja”.

S Agencijom za komercijalnu djelatnost izrađuju se članske iskaznice koje sadrže kvalificirani e-potpis sa svojstvom javni bilježnik i prisjednik koje su potrebne za pristup u javne baze podataka i državnu informacijsku infrastrukturu kao i za usklađivanje sa informatičkim projektima Ministarstva pravosuđa i uprave.

U predstojećem modusu rada javnih bilježnika na daljinu sukladno direktivama EU, naime, javnobilježnička služba mora biti sigurna, dostupna svima i nesmetano funkcionirati.

Foto: ilustracija
Izvor: Poslovni.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno