granica4

Donosimo vam sve aktualne zabrane i ograničenja u Hrvatskoj i susjednim državama te ćemo ih obnavljati s novim podacima koje ćemo dobivati tijekom narednih sati i dana...

HRVATSKA

Svim putnicima koji su u tranzitu, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica  EU/EGP

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Ako su navedene osobe prilikom putovanja do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita.

EU digitalna COVID potvrda je potvrda koja se izdaje sukladno Uredbi (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Iznimno, putnicima koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz;
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od primjene posjedovanja važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili gore navedenih obveza su:

 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
 • učenici, studenti i stažisti;
 • pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).
Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.

Navedeno osobe mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem web stranice UZG-COVID ili na samom graničnom prijelazu.

Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predočiti važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, prethodno navedenim putnicima koji još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od gore navedenih obveza su:

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 • pogranični radnici;
 • osoblje u prometnom sektoru;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati;
 • osobe koje putuju radi školovanja;
 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati.

Osobe koje predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužne su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova /određivanja mjere samoizolacije.

Državljani trećih zemalja

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:

 1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 2. pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
 3. osoblje u prometnom sektoru;
 4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 6. osobe koje putuju radi školovanja;
 7. pomorci; ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:
 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson);
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza;
 • U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana).

8. Osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva  ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

9. Osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes; ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva  ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva  ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske – ovisno o tome u kojoj je kategoriji država – obvezni su:

 • predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana ili
 • predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili negativan nalaz brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati, neovisno o cjepnom statusu i preboljenu.

Navedeno se odnosi i na države i/ili regije članice schengenskog prostora i države pridružene schengenskom prostoru, a koje su na crvenoj ili tamno crvenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ako ih je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uvrstio na popis država na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere.Osobe koje dolaze iz država za koje je obvezna karantena mogu skratiti vrijeme trajanja samoizolacije ako, najmanje sedmi dan samoizolacije, o vlastitom trošku, obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovu ovlaštenoj za testiranje te ako je nalaz negativan.

Putnici obuhvaćeni prilogom I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja

Putnici (neovisno o državljanstvu) koji dolaze neposredno iz zemalja trenutno važećim izmjenama Priloga I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja u Republiku Hrvatsku mogu putovati bez potrebe dokazivanja opravdanog razloga putovanja,  ali uz ispunjavanje prethodno navedenih epidemioloških uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku koji su propisani za državljane trećih zemalja.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugu potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 unutar osam mjeseci od pojave bolesti cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće odo obveze predočenja negativnog PCR ili brzog antigenskog testa – BAT* ili karantene produžava se do isteka devet mjeseci od dana od cijepljenja.

Djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili brzom antigenskom – BAT* testu, odnosno posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom

Osobe koje putuju u Republiku u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko – moslavačka županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija), neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze, mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Od tih osoba neće se zahtijevati predočenje potvrda vezanih uz testiranje, cijepljenje protiv / preboljenje bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti će im se odrediti samoizolacija.

Opće napomene:

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

Ako je putniku, prilikom obavljanja granične kontrole na ulasku u Republiku Hrvatsku, protekao rok važenja nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT* na SARS-CoV-2 od 48 sati od uzimanja uzorka ili uopće nema PCR test, a udovoljava ostalim uvjetima ulaska, dozvolit će mu se ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da odmah obavi PCR ili brzo antigensko – BAT testiranje u Republici Hrvatskoj o vlastitom trošku, uz boravak u samoizolaciji, do prispijeća negativnog nalaza. Ukoliko osoba nije u mogućnosti obaviti jedno od navedenih testiranja, ukupno trajanje samoizolacije iznosi 10 dana.

*Brzi antigenski test – BAT naveden je na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, a koju objavljuje Europska komisija. Pored testova sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije priznaje se i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT kineskog proizvođača SHENZEN ULTRA  – DIAGNOSTIC BIOTEC Co., koji nije na listi odobrenih BAT testova Europske komisije. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT:

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT (NE priznaju se serološki testovi).

Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz jednog od prethodno navedenih testova, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere.

Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT.

Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad dvanaest (12) mjeseci te se unutar 8 mjeseci od pojave bolesti cijepila barem jednom dozom cjepiva izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije.

Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT koji je stariji od 11 dana, ali ne stariji od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika.

Osobe koje su prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva (za cjepivo Johnson&Johnson prvu i jedinu dozu) protiv COVID-19 koje apliciraju države članice izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije.

Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT* napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test – BAT iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Mapa s prosjekom zaraženosti u EU: Prikaz država i regija po bojama (ovisno o broju zaraženih)

Vozačke dozvole

Za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa najdulje 30 dana od kraja trajanja epidemije ne moraju se podnositi zahtjevi za izdavanjem nove vozačke dozvole. Stara bi se vozačka dozvola smatrala valjanom 30 dana od kraja prestanka epidemije, a isto vrijedi i za osobne iskaznice. Predlaže se da se omogući građanima da odjavu vozila, preuzimanje izrađene vozačke dozvole te obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda, mogu obaviti najdulje 30 dana od kraja posebnih mjera zbog epidemije.

SLOVENIJA

Za ulazak putnika u Sloveniju bez karantene kao dokaz vrijedi europska digitalna potvrda o cijepljenju ili digitalna potvrda trećih država, a kriterij za ulazak je dokaz da je osoba preboljela covid-19, da je cijepljena ili da se testirala i da je rezultat testa negativan. Isti uvjetni vrijedit će  za tranzit od 23. kolovoza. Izuzetak od tog pravila vrijedi za strance koji u Sloveniji imaju zemlju ili nekretninu  i za djecu mlađu od 15 godina ako su u pratnji roditelja ili skrbnika – za njih se neće određivati karantena.

Dnevnim migrantima-radnicima potvrda nije potrebna ako žive do deset kilometara od granice sa Slovenijom i za njih je ulaz slobodan.

BOSNA I HERCEGOVINA 

Granice BiH otvorene su za državljane Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

CRNA GORA

Crna Gora otvorila je granice

MAĐARSKA

Ukinuta su  ograničenja za ulazak u Mađarsku iz Republike Hrvatske, Republike Austrije, Rumunjske, Republike Srbije, Slovačke Republike i Republike Slovenije, osim u slučajevima putovanja civilnim zrakoplovom.

ITALIJA

Od 15. 6. Italija priznaje COVID putovnice.

Italija će omogućiti ulazak u zemlju svim državljanima EU ako imaju negativan test. U tom slučaju neće morati u karantenu.

Ljudi koji ne pokažu negativne rezultate molekularnog ili antigenog testa podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru i 14-dnevnoj  izolaciji.

I dalje je obavezno ispuniti obrazac koji se sastoji od izjave da osoba nije zaražena koronavirusom, podataka o putovanju i kontakta. Više informacija o obrascu nalazi se na poveznici. Prije polaska na putovanje preporuča se provjeriti sve dodatne odredbe odredišnih regija, izravnim kontaktiranjem ili putem službenih stranica regija koje možete pronaći na poveznici.

AUSTRIJA

Od 1. lipnja ulaz iz Hrvatske u Austriju moguć je bez karantene. Putnici koji dolaze iz zemalja s niskom stopom zaraze moraju biti cijepljeni ili pokazati potvrdu da su se oporavili od COVID-19. Moraju osigurati PCR test prije dolaska (u roku od 72 sata prije dolaska) ili brzi test na antigen (u roku od 48 sati prije dolaska) ili provesti test u roku od 24 sata nakon ulaska.
Putnici koji dolaze iz Hrvatske, Litve, Nizozemske, Švedske i Cipra ne podliježu zahtjevu za karantenu ako
su cijepljeni ili su se oporavili od COVID-19. Ako se takav dokaz ne može pružiti, osoba mora pružiti negativan rezultat testa ili provesti test u roku od 24 sata nakon ulaska i ući u karantenu od 10 dana. Karantena se može završiti od 5. dana nakon ulaska s novim negativnim rezultatom testa.
Svi putnici moraju ispuniti obrazac prije putovanja (primjenjuju se izuzeća).

SRBIJA

Srbija priznaje COVID potvrde. S potvrdom možete ući bez daljnjih uvjeta.

Strani državljani pri ulasku u Srbiju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Građani Srbije pri ulasku u Srbiju neće morati imati test.

UKRAJINA

Od sredine lipnja planira se otvaranje granica…

ŠVICARSKA

Na snazi je ukidanje svih ograničenja za potpuno cijepljenje osobe, osobe koje su preboljele covid-19, ali i one koji nisu cijepljeni niti su preboljeli covid, ali putuju kopnenim putem.Putnici koji dolaze zrakoplovom podliježu zahtjevu za negativnim PCR-om prije polaska test.
Test se mora obaviti u roku od 72 sata prije dolaska. Prihvaćaju se samo PCR testovi. Djeca mlađa od 12 godina su izuzeta.
Karantena se negativnim rezultatom može skratiti PCR testom napravljenim sedmoga dana. Cjepljenje protiv COVID-19 ne izuzima obvezni zahtjev za karantenom. Prije vašeg ulaska u Švicarsku zračnim putom mora se ispuniti elektronički obrazac za prijavu dostupan na swissplf.admin.ch.

SLOVAČKA

Slovačka usvaja vlastitu nacionalnu klasifikaciju rizičnih područja, pa se ograničenja putovanja za Slovačku ne temelje na zajedničkoj mapi EU semafori. Svi putnici koji dolaze kopnom ili zrakom moraju u 14-dnevnu karantenu.
Karantensko razdoblje može se skratiti provođenjem PCR testa najmanje 8 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Cijepljene osobe i osobe koje su se oporavile od COVID-19 ne moraju čekati 8 dana i mogu proći RT-PCR test u bilo kojem trenutku nakon dolaska.

Djeca mlađa od 10 godina morat će ostati u izolaciji sve dok su ostali članovi njihovog zajedničkog kućanstva u karanteni.
Iznimke od pravila karantene primjenjuju se na putnike koji rade u susjednim zemljama (unutar 100 km od granice), državljane Slovačke  koji žive na teritoriju susjedne države na udaljenosti od 100 km od otvorenog graničnog prijelaza, studente, njegovatelje, ljude zaposleni u kulturnom sektoru, medijima i slično, kao i zaposlenike diplomatskih misija i međunarodnih organizacija koji uživaju diplomatski imunitet. Sve gore navedene skupine moraju predstaviti negativan rezultat antigenskog ili PCR testa, ne stariji od 7 dana, svaki put kad uđu u Slovačku.
Putnici iz zemalja EU-a ili pridruženih Schengenu, koji su se oporavili od koronavirusa u posljednjih 180 dana ili su cijepljeni protiv Covid-19, a druga doza primljena im je prije više od 14 u slučaju mRNA cjepiva (Pfizer/BioNTech i Moderna) ili je prva doza primljena prije više od 4 tjedna u slučaju vektorskih cjepiva (AstraZeneca) mogu ući u Slovačku ako pokažu negativan brzi test ne stariji od 48 sati ili negativni RT-PCR test ne stariji od 72 sata. Uz to, morat će u karantenu dok ne poduzmu drugi test, o svoje trošku, a rezultati opet budu negativni.
Svi se putnici moraju prijaviti na korona.gov.sk/ehranica prije dolaska u Slovačku. Putnici u zračnom prometu također moraju ispuniti obrazac.

ČEŠKA

Češka prihvaća Covid potvrde.

Putnici koji dolaze javnim prijevozom podvrgavaju se COVID-19 testu prije polaska (PCR 72 sata prije polaska ili brzi test 24 sata prije polaska) i samoizolaciji sve dok ne dobiju negativni rezultat PCR testa u roku od 5 dana od dolaska.
Putnici koji dolaze individualnim prijevozom podložni su samoizolaciji do negativnog rezultata PCR testa koji se uzima u roku od 5 dana od dolaska.
Osobe cijepljene protiv Covid-19 u Češkoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Mađarskoj i Sloveniji, nakon 22 dana od prve doze cjepiva, smiju putovati iz visoko rizičnih zemalja EU + bez podvrgavanja testiranju ili zahtjevi izolacije nakon dolaska.

POLJSKA

Putnici koji u Poljsku stižu zrakoplovom, autobusom ili drugim sredstvima javnog prijevoza, moraju u karantenu tijekom 10 dana, računajući od dana koji slijedi nakon dana ulaska. pogodnosti cijepljenja Od 23. siječnja 2021. putnici s negativnim rezultatom testa na SARS-CoV-2 ne podliježu obveznoj karanteni. Test se mora obaviti u roku od 48 sati prije ulaska u Poljsku.

Odredbe za cijepljene ljude Putnici koji su cijepljeni protiv COVID-19 izuzeti su od obvezne karantene (potrebna je potvrda o cijepljenju)

DANSKA

Ulazak iz ‘zelenih’ država je slobodan. Hrvatska je na zelenoj listi. Danska od 26. lipnja svoje preporuke za putovanja temelji na korištenju EU digitalne COVID potvrde.

U Danskoj je EU digitalna COVID potvrda potrebna za ulazak na stadion, u zatvorene dijelove kafića, restorana, za smještaj u hotelu, te većinu zatvorenih javnih prostora.

RUSIJA

Rusija omogućuje ulazak u državu diplomatima i njihovim obiteljima, delegacijama i komisijama iz inozemstva, rođacima preminule osobe (uz predočenje dokaza o obiteljskim vezama), strancima koji dolaze zbog liječničkog tretmana, strancima koji studiraju u Rusiji, stranicama koji imaju poslovne ponude i profesionalcima koji se vode kao visokokvalificirani specijalisti.

Svi koji ulaze u Rusiju moraju pokazati negativan test na koronavirus koji nije stariji od tri dana. Ako nemaju test, morat će se testirati u Rusiji, najkasnije 72 sata od ulaska u zemlju.

Osobe koje žele ući u Rusiju moraju predočiti dokumentaciju izdanu na engleskom ili ruskom jeziku koja pokazuje negativan rezultat za COVID-19 izdanu najviše 72 sata prije polaska pomoću testa PCR. Uz to, sve osobe, neovisno o svrsi, moraju imati dokaz o zdravstvenom osiguranju valjanom za upotrebu u Rusiji tijekom cijelog trajanja njihovog namjeravanog boravka i podliježu dodatnom testiranju na COVID-19 po dolasku u Rusiju. Osobe koje putuju u Rusiju radi zaposlenja moraju po dolasku proći 14-dnevnu karantenu. Obrasci za registraciju dostupni su na https://www.gosuslugi.ru/

NJEMAČKA

Putnici koji dolaze iz Republike Hrvatske te zrakoplovom mogu ući u SR Njemačku bez karantene ako uz dokaz o digitalnoj najavi ulaska – elektronski ili u printanom obliku – https://www.einreiseanmeldung.de/#/  –  posjeduju negativni PCR test ne stariji od 72 sata (računajući od trenutka uzimanja brisa) ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku. Odnosno ako posjeduju potvrdu o cijepljenju (osobe koje su cijepljene s dvije doze cjepiva uz napomenu da je od drugog cijepljenja prošlo više od 14 dana. Dokaz o cijepljenju je liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi. Ako prilože potvrdu o cijepljenju s jednom dozom cjepiva (cjepivo koje se prima u samo jednoj dozi) uz napomenu da je od cijepljenja prošlo više od 14 dana – dokaz o cijepljenju je  liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi. Putnici mogu ući i uz potvrdu o izlječenju – osobe koje su preboljele bolest COVID-19 – liječničku potvrdu na  njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi s kojom se dokazuje da je od prestanka bolesti prošlo minimalno 28 dana, a ne više od 6 mjeseci,

Od ove obveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti.

BELGIJA

Svi putnici iz crvenih zona koji nemaju prebivalište u Belgiji podliježu zahtjevu za negativnim PCR testom prije polaska. Test se mora obaviti u roku od 72 sata prije polaska. Djeca u dobi od 11 godina i manje su izuzeta. Ovaj test je također obvezan za putnike koji se preko Belgije povezuju s schengenskim odredištem (uključujući Švicarsku, Norvešku i Island). Svi putnici iz crvenih zona također moraju proći drugi test 7. dana obvezne karantene. Stanovnici Belgije, koji se vraćaju iz crvenih zone nakon boravka duljeg od 48 sati, moraju proći obvezni test 1. i 7. dana karantene. Iznimke postoje u nekoliko strogo ograničenih slučajeva.  Svi putnici koji su najmanje 48 sati boravili u crvenoj zoni i koji će boraviti najmanje 48 sati u Belgiji, moraju izvršiti obaveznu desetodnevnu karantenu. Karantensko razdoblje može se skratiti uzimanjem drugog PCR testa najmanje 7 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Planirate li u Belgiju morate prije puta popuniti formular.

NIZOZEMSKA

Svi putnici iz visoko rizičnih zemalja moraju imati naegativan PCR test. Test se mora obaviti unutar 24 sata prije dolaska. Ako se PCR test uzima u roku od 72 sata prije ukrcaja, drugi test (brzi antigenski test) mora se poduzeti u roku od 24 sata prije dolaska. Djeca mlađa od 12 godina su izuzeta.
Svi putnici moraju izvršiti 10-dnevnu obveznu karantenu. Karantensko razdoblje može se skratiti provođenjem PCR testa najmanje 5 dana nakon dolaska. Ako je rezultat ovog testa negativan, razdoblje karantene može završiti. Možete provesti karantenu kod kuće ili u privremenom smještaju l smještaju za odmor.
Neki putnici ne moraju u karantenu, na primjer, radnici u prometnom sektoru i oni koji putuju iz zemalja s niskim rizikom. Prije ulaska u Nizozemsku potrebno je popuniti formular.

FRANCUSKA

Francuska prihvaća Covid potvrde.

Putnici koji su cijepljeni mogu ući u Francusku dva tjedna nakon primitka druge doze (moraju pokazati potvrdu) ili četiri tjedna nakon cijepljenja Johnsonovim cjepivom. Ljudi koji su već imali koronu moraju pokazati dokaz da su prošli jedno cijepljenje nakon zaraze, također dva tjedna prije dolaska u Francusku.

Potreban je negativni PCR test, proveden manje od 72 sata prije polaska. Ako se PCR test ne može provesti u zemlji polaska, možete zatražiti od francuskog veleposlanstva ili konzulata određeni dokument nazvan izuzeće od PCR testa. U tom ćete slučaju biti testirani po dolasku i podvrgnuti se obveznoj sedmodnevnoj karanteni u smještajnom objektu koji je odobren od strane javnih vlasti, uz dodatni test na kraju razdoblja izolacije. Je li potrebna karantena? Samo u slučaju simptoma COVID-19. Bez obzira na zemlju podrijetla, sve osobe koje imaju simptome prilikom ulaska na državno područje morat će proći karantenu.

IRSKA

Irska priznaje Covid potvrde.

Svi putnici koje dolaze u Irsku iz inozemstva obvezni su predočiti negativan nalaz RT-PCR pretrage na koronavirus COVID-19 ne stariji od 72 sata ili predočiti odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje da su izuzeti od zakonski obveznog negativnog nalaza RT-PCR pretrage, boraviti 14 dana u kućnoj ili u organiziranoj hotelskoj karanteni. Potrebno je ispuniti papirnati ili online obrazac za lociranje putnika, COVID-19 Passenger Locator Form.

FINSKA

Finska priznaje Covid potvrde.

Omogućen je ulazak hrvatskim građanima koji dolaze zbog posla uz provođenje desetodnevne samoizolacije koja se može skratiti nakon dva  testa na COVID-19. Za boravak kraći od 72 sata nije potrebna samoizolacija i drugi test.

RUMUNJSKA

Karantena od 14 dana odnosi se na sve osobe koje dolaze iz zemalja i područja s visokim epidemiološkim rizikom i koje imaju pravo ulaska na nacionalno područje: državljani Rumunjske, državljani država članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije… Karantena se mora održati u kući osobe, na deklariranom mjestu ili, ako je potrebno, na određenom mjestu koje su odredile vlasti. Putnici koji će ostati u Rumunjskoj kraće od 3 dana (72 sata) i pokazati negativni test na SARS-CoV-2, proveden ne više od 48 sati prije ulaska na nacionalno područje, izuzeti su od obveze karantene.

BUGARSKA

Za građane EU granice su otvorene. Svi gosti će morati prije ulaska u državu ispuniti internetski formular. Potom će na ulasku dobiti QR kod, a ovisno o mjestu s kojeg dolaze bit će upućeni na dalje aktivnosti – slobodan ulazak ili testiranje.

VELIKA BRITANIJA

Republika Hrvatska je trenutno na žutoj listi, obavezno je testiranje 72 sata prije putovanja, te desetodnevna samoizolacija, uz dodatno testiranje drugog i osmog dana samoizolacije. Nakon petog dana mog je prekid samoizolacija uzimanjem posebnog dodatnog testa, pri čemu je i dalje nužno obaviti testiranje osmog dana. Prije ulazaka u državu treba popuniti formular.

Izvor: HAK


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij