salona palace

2. radionica naziva „Scenariji adaptacijskih mjera“,  a u okviru izrade Plana prilagodbe na klimatske promjene za područje rijeke Jadro, održati će se u petak, 15. listopada  od 11 do 13 sati u hotelu Salona Palace u Solinu.

Cilj Plana prilagodbe na klimatske promjene za područje rijeke Jadro je prenijeti najnovija znanja o klimatskim promjenama na kreatore politika (planere, tijela za zaštitu prirode, lokalne i regionalne vlasti) i građane, a za potrebe procjene prilagodbe na klimatske promjene i planiranje mogućih mjera prilagodbe.

Plan se izrađuje u okviru pilot aktivnosti Interreg projekta Change we care. Naručitelj Plana je Javna ustanova RERA S.D., a izrađivač je Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu (FGAG).

PROGRAM RADIONICE

11:00 – 11:15
Uvod
Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika Solina, Jakov Vetma, načelnik Klisa
mr.sc. Mili Novak, RERA; dr.sc. Martina Baučić, FGAG

11:15 – 12:00
Scenariji adaptacijskih mjera
dr.sc. Jure Margeta, Professor Emeritus, FGAG
dr.sc. Ana Grgić, dr.sc. Hrvoje Bartulović, dr.sc. Martina Baučić, Frane Gilić FGAG

12:00 – 12:15
Izvještaj o prikupljanju podataka o obalnim i povezanim sustavima
dr.sc. Luka Babić, Geodetski fakultet Zagreb

12:15 – 13:00
Diskusija i dopuna nalaza od strane dionika (ispunjavanje upitnika)

13:00 – 13:30
Druženje uz osvježenje

CHANGE WE CARE projekt financiran je iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna je vrijednost projekta 2.700.780 €. Potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja klimatske varijabilnosti na vodne režime, prodor soli, turizam, biološku raznolikosti i agro-ekosustave u projektnom području.

Glavni cilj projekta je pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dionicima, koje bi im mogle najbolje koristiti.

Glavni rezultat projekta je prenijeti najnovija znanja  o klimatskim promjenama na kreatore politika koji od toga mogu imati najviše koristi: planeri, tijela za zaštitu prirode, lokalne  i regionalne vlasti, a za potrebe procjene prilagodbe na klimatske promjene, podizanje svijesti građana o utjecajima klimatskih promjena i planiranje mogućih mjera prilagodbe.

Na projektu je 11 projektnih partnera iz Italije i Hrvatske. 5 je pilot područja. U Italiji Banco di Mula di Muggia i delta rijeke Po, a u Hrvatskoj delta Neretve, rijeka Jadro s Kaštelanskim zaljevom i Park prirode Vransko jezero.

Izrada Plana prilagodbe na klimatske promjene za područje rijeke Jadro zasnovanog na integralnom upravljanju obalnim područjem i prostornom planiranju morskog područja, zadatak je u sklopu CHANGE WE CARE projekta a obuhvaća pilot područje sliv rijeke Jadro. Kaštelanski zaljev je jedno od najproduktivnijih područje na srednjem Jadranu. To je zatvoren zaljev pod izrazitim utjecajem slatke vode koja dolazi iz sliva rijeke Jadro i pod jakim je pritiscima zagađenja i eutrofikacije.

U izradu Plana uključit će se i dionici na način da će konstruktivno sudjelovati u planiranim radionicama te svojim znanjem i iskustvom doprinijeti izradi Plana. 

Tijekom prve radionice dionici su davali svoje sugestije i prijedloge s ciljem izrade što boljeg i konstruktivnijeg Plana prilagodbe na klimatske promjene za ovo pilot područje. Kroz izradu Plana prilagodbe bit će izrađene smjernice za očuvanje kvalitete vode, prirodnog okoliša i kvalitete življenja kroz kontroliranu urbanizaciju.

Nakon ove radionice planirana  je i posljednja, treća radionica, pod nazivom: Predstavljanje akcijskog plana.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada