Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve zainteresirane da će se u sutrašnjem broju Narodnih novina, broj 87/21 objaviti Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Predmetnim će se propisom omogućiti prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov u trajanju od 150 dana, a najduže do 31. prosinca za kalendarsku godinu.

Dozvole za rekreacijski ribolov za maloljetne osobe, osobe koje su navršile 65 godina, punoljetne osobe do 65. godine života te dozvole za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu biti će moguće kupiti u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva, kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola te putem web stranice Uprave ribarstva.

Dozvole za invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske i dozvole za osobe koje su umirovljenici biti će moguće kupiti isključivo u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva te kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola.

Dozvole za športski ribolov biti će moguće kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru.

Naknade za pojedine potkategorije dozvole za 150 dana definirane su kako je navedeno u tablici.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada