Zbog masovnog povlačenja hrane iz hrvatskih trgovina predsjednica potrošačke udruge iz Karlovca inicirala je hitan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede.

Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede održala je u ponedjeljak sastanak s predstavnicima Udruge za zaštitu potrošača grada Karlovca Korana na temu sigurnosti hrane.

Naime, zbog masovnog povlačenja hrane iz hrvatskih trgovina predsjednica potrošačke udruge iz Karlovca inicirala je hitan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Inače, od petka je s polica trgovina povučeno više od deset različitih artikala, od krekera i keksa do jogurta i više vrsta sladoleda u različitim pakiranjima nekoliko proizvođača.

U proizvodnji povučenih proizvoda korišten je nesukladni aditiv (aditiv E410) u kojem je utvrđeno prisustvo etilen oksida čije korištenje je zabranjeno u EU. U pitanju su iznimno male količine aditiva koji se dodaje u proizvod tijekom proizvodnje, a izmjerene količine etilen-oksida u aditivu bile su također relativno niske, ne puno veće od granice detekcije. Kao najveća moguća razina zaštite potrošača svi proizvodi automatizmom se povlače sa tržišta i opozivaju od potrošača.

Udruga je zatražila zaštitu potrošača u najvećoj mjeri te povećanje kontrole hrane, promjenu zakonodavnog okvira s ciljem da potrošači dobiju naknadu štete u iznosu proizvoda koji su kupili te nadoknadu štete što su takav proizvod konzumirali, kao i kazne svih sudionika koji su takav proizvod stavili na tržištu.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede predstavili su dionike i način funkcioniranja sustava sigurnosti hrane i sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje te obrazložili razloge većeg broja povučenih proizvoda. Kako su istaknuli, na razini EU tijekom lipnja/srpnja održani su sastanci kriznih koordinatora EU te je usvojen zaključak da se proizvodi u ovom slučaju povlače čim se utvrdi prisutnost aditiva koji sadrži etilen-oksid (i bez procjene rizika), što inače nije uobičajeni postupak.

„Uzevši u obzir sve činjenice i slične situacije u praksi ovaj kratkotrajni unos neće ugroziti zdravlje potrošača, no sukladno EU propisima smisao je bilo kakav potencijalni rizik svesti na najmanju moguću mjeru te je riječ o najvećoj mogućoj razini zaštite zdravlja potrošača. Podsjetimo, EU ima najstrože zakone o sigurnosti hrane na cijelom svijetu i njeni potrošači uživaju najveću zaštitu. Upravo kao posljedica koordiniranog i ujednačenog postupanja država članica ovakav povećan intenzitet povlačenja događa se na području cijele EU. No, on nipošto nije znak za alarm, upravo suprotno. Sustav brzog uzbunjivanja funkcionira 24 sata na dan 365 dana u godini i povlačenja su upravo dokaz da sustav sigurnosti hrane i zaštite zdravlja potrošača funkcionira u praksi“,objašnjava Karačić te dodaje kako Ministarstvo poljoprivrede na godišnjoj razini ulaže 27 milijuna kuna u kontrolu hrane za ljude i životinje kroz razne monitoringe.

Na sastanku su dogovorene daljnje zajedničke aktivnosti Udruge i Ministarstva poljoprivrede, s ciljem dodatnog jačanja kontrole hrane i zaštite potrošača.

Izvor: Poslovni.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada