Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dobili smo informaciju da će direktiva stupiti na snagu kad i Zakon o gospodarenju otpadom koji je u završnoj fazi donošenja.

Zakon kojim bi se regulirala zabrana stavljanja jednokratne plastike na tržište, sukladno Direktivi (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća iz 5. lipnja 2019. godine o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, još uvijek je u postupku i nije poznato kako će taj dio biti zakonski reguliran.

Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dobili smo informaciju da će spomenuta direktiva stupiti na snagu s danom stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom koji je u završnoj fazi donošenja te je u tijeku saborska procedura upućivanja konačnog prijedloga Zakona u drugo čitanje.

Neuništiv materijal

Naime, početkom ovog mjeseca trebao je na snagu stupiti zakon kojim se zabranjuje stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda, primjerice slamke, pribor za jelo, štapići za uši i slično, a od 1. siječnja iduće godine zabrana stavljanja na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje. Zakonom se do 2035. godine određuju novi, viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada – 65 umjesto 50 posto, i novi, niži ciljevi za odlaganje otpada – 10 posto. Zakonom je 2019. godine uvedena naplata plastičnih vrećica, no tim se potezom nije smanjila potrošnja, već je došlo do rasta potrošnje plastičnih vrećica.

Naime, sukladno EU direktivama o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš sve države članice imaju obavezu zabrane stavljanja na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu. Tako će biti zabranjena prodaja plastičnih posuda za hranu od ekspandiranog polistirena kao što su kutije spoklopcem ili bez, a koje se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena neposrednoj konzumaciji na licu mjesta ili kasnije i obično se konzumira iz takve posude, ili je spremna za konzumaciju bez ikakve daljnje pripreme kao što je pečenje, kuhanje ili zagrijavanje.

Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu.

Neučinkovita potrošnja

Iako plastika ima korisnu ulogu u gospodarstvu i ključne primjene u mnogim sektorima, zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog vijeka, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili isplativo recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njome postaju sve neučinkovitiji. Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu zaključila je da se problem stalnog porasta nastanka plastičnog otpada i ispuštanja plastičnog otpada u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario kružni životni ciklus plastike. Znatan negativan učinak na okoliš i zdravlje, kao i negativan gospodarski učinak određenih plastičnih proizvoda zahtijeva uspostavu posebnog pravnog okvira s ciljem učinkovitog smanjenja tih negativnih učinaka.

Izvor: Novilist.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada