U HRVATSKOJ i dalje postoji diskriminacija nacionalnih manjina, posebice kad je riječ o Romima i Srbima, upozorilo je Vijeće Europe u izvješću objavljenom danas.
Savjetodavni odbor Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina u svojem petom mišljenju o Hrvatskoj navodi da je hrvatski zakonodavni okvir za nacionalne manjine "općenito u skladu s odredbama Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina".

"Donesen je obuhvatni zakon protiv diskriminacije i uspostavljene su strukture za promicanje jednakog tretmana i rješavanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije na nacionalnoj i regionalnim razinama", navodi se u izvješću.

Diskriminira se Rome i Srbe, uključujući povratnike

No i dalje postoji diskriminacija osoba koje pripadaju određenim skupinama, posebice kad je riječ o Romima i Srbima, uključujući povratnike, upozorava se.

Odbor zato pozdravlja "proces pomirenja" koji se zbio u ljeto 2020. kad je potpredsjednik vlade, pripadnik srpske nacionalne manjine, sudjelovao u proslavi oslobođenja hrvatskog teritorija i kad su hrvatski premijer i ministri sudjelovali na komemoraciji srpskim žrtvama Domovinskog rata. 

Govor mržnje u medijima i politici jača radikalni nacionalizam

Autori izvješća ističu nadalje da se od 2017. do 2020. povećao broj kaznenih djela motiviranih mržnjom i govora mržnje u medijima i političkom diskursu, potičući jačanje radikalnog nacionalizma.

Ocijenili su "nedovoljnom" provedbu zakona protiv diskriminacije, kao i prisustvo manjina u nacionalnim medijima.

Srbi, Romi i Židovi predmet povijesnog revizionizma

Po izvješću, javnim diskursom kad je riječ o manjinama dominiraju retorika i predrasude usmjerene protiv njih, u prvom redu protiv Srba i Roma.

Oni, kao i Židovi, predmet su povijesnog revizionizma, ističe Odbor.

Odbor poziva hrvatske vlasti da definiraju "globalnu strategiju u cilju promicanja dijaloga" i da se "u svim školama" podučava kulturu i povijest nacionalnih manjina.

Pozivaju hrvatske vlasti na preispitivanje metoda popisa stanovništva

Primjećuje također da je pristup zapošljavanju i dalje problematičan za neke manjine, kao i uvjeti stanovanja romskih obitelji koje žive u ilegalnim kampovima.

Na političkom planu Odbor poziva hrvatske vlasti da preispitaju metode popisa stanovništva o kojem ovisi zastupljenost manjina u Parlamentu, koja je trenutačno "neuravnotežena".

"Pragovi određeni za uživanje nekih manjinskih prava previsoki su i ne idu u prilog manjinama koje su manje brojne", zaključuje se.

Izvor: Index.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada