hren

Projekt Zaželi promjenu!, sufinanciran Europskim socijalni fondom u  iznosu od 4.125.97380 kn, nakon 30 mjeseci provedbe došao je svome kraju. Kroz provedbu projektnih aktivnost Poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza I“, zaposleno je 29 teže zapošljivih žena, koje su pružile uslugu Pomoći u kući za 147 nemoćnih/starijih korisnika na području grada Trogira, Segeta, Marine te Okruga. Nositelj projekta Udruga tjelesnih invalida TOMS, sa svojim projektnim partnerima Gradom Trogirom te Općinom Marina, uspješno je aplicirala na novi Poziv „Zaželi-program zapošljavanje žena-faza II“ koji će omogućiti nastavak usluge u lokalnoj zajednici.

Dosadašnjim projektom je osigurano podizanje zapošljivosti za zaposlene žene omogućavanjem pohađanja obrazovnih programa, što je iskoristilo 20 pripadnica ciljne skupine, te podignulo svoj radni potencijal pohađanjem programa osposobljavanja za Gerontodomaćicu (16), Pomoćnika u nastavi (3) te Njegovateljicu (1), te aktivnostima karijernog savjetovanja. Također, pri projektu Zaželi promjenu! su zaposlene dvije žene s invaliditetom, obje s prebivalištem u ruralnom području, te je jedna od zaposlenih je majka djeteta s teškoćama u razvoju,  lošeg financijskog statusa. Za nezaposlene žene, kojima se dosadašnji karijerni put svodio uglavnom na sezonske poslove u turizmu, na žalost često i bez valjane prijave radnog odnosa, rad na projektu u kojem su jasno definirana prava i obaveze, donio je zaposlenicama mogućnost nešto dugoročnijeg planiranja, a samim time i bolje financijske prilike i smanjenje siromaštva te socijalne isključenosti koja je njegov neizostavni pratitelj.

Većina naših korisnika su osobe starije životne dobi, često teške financijske situacije, dok neki od njih žive i bez osnovnih uvjeta za život, potpuno socijalno isključeni.  U projektne aktivnosti bilo je uključeno i 5 korisnika, osoba sa stopostotnim invaliditetom, koji žive u zajedničkom kućanstvu te su u potpunosti ovisni o članovima svoje obitelji. Usluga pomoći u kući bila je olakšavajuća okolnost i za članove kućanstva, svakodnevno opterećenih brigom za uzdržavanog člana.Povećanje kvalitete života uključivanjem u projektne aktivnosti potvrdilo je 86,48% korisnika i to kroz pružanje podrške u svakodnevnom životu, te smanjenom osjećaju izoliranosti kroz nenametljivu brigu o mentalnom zdravlju korisnika, kroz podršku i svakodnevne razgovore, kazali su nam iz udruge TOMS.

Potreba za nastavkom i kontinuitetom predmetne sluge je svakim danom sve izraženija, pogotovu u vremenu pandemije koronavirusa. U komunikaciji s djelatnicama koje su vršile uslugu Pomoći u kući saznajemo da i dalje posjećuju svoje nekadašnje korisnike, koji žive u samačkim kućanstvima, a s kojima su se u periodu rada povezale i razvile odnos kao s članovima obitelji.

Iz svega navedenoga proizlazi da su ishodi Poziva „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II pozitivno utjecali na niz aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, njihovih obitelji i lokalnih zajednica te direktno pridonijeli višestrukim ciljevima, zapošljavanju teže zapošljivih kategorija društva, smanjenju rizika od siromaštva, smanjenju rizika od institucionalizacije za korisnike te smanjenju socijalne isključenosti kako za pripadnice ciljne skupine tako i za korisnike o kojima skrbe, naglasili su iz TOMS-a.

Foto: TOMS


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij